Nieuwe vastrentende obligatie in euro bij Dexia

01/03/2011

Enkele kenmerken

  • Inschrijvingsperiode: van 01-03-2011 tot en met 31-03-2011 vóór 16 uur (behoudens vervroegde afsluiting)
  • Betaaldatum: 07-04-2011. De emittent heeft het recht de uitgifte te annuleren, afhankelijk van de marktvoorwaarden, tot 5 werkdagen vóór de betaaldatum. De emittent of de garant zullen de beleggers op de hoogte houden van deze annulatie
  • Emittent: Dexia Funding Netherlands NV, een 100 % filiaal van Dexia Bank NV
  • Garant: Dexia Bank België NV, afgekort Dexia Bank NV (rating S&P: A, outlook negative / Moody’s: A1, outlook stable / Fitch: A+, stable outlook)
  • Looptijd: van 07-04-2011 tot 07-04-2016
  • Coupon: jaarlijkse brutocoupons van respectievelijk 2,75 % het 1e jaar, 3,00 % het 2e jaar, 3,50 % het 3e jaar, 4,00 % het 4e jaar en 4,75 % het 5e jaar. Betaalbaar op 07-04 van elk jaar of de volgende werkdag tussen 2012 en 2016
  • Bruto actuarieel rendement: 3,45 %. Dit rendement houdt rekening met de uitgifteprijs van 100,5 % en is berekend vóór roerende voorheffing
  • Uitgifteprijs: 100,50 % en coupures van 1000 euro

Belangrijke informatie

Gelieve steeds de juistheid van de rentestanden bij de desbetreffende instellingen na te kijken alvorens een beslissing te nemen. Lees ook onze disclaimer. Dit bericht is louter informatief en geeft niet de mening weer van bankshopper.be. Dit bericht is noch een aanbeveling noch een aanbod of verzoek voor de aankoop of verkoop van produkten of diensten. Aan dit bericht kunnen geen rechten worden ontleend.

Gratis diensten

De vergelijkingstabel voor transactiekosten van online brokers voor bedragen tussen 500 en 2500 euro

De vergelijkingstabel voor transactiekosten van online brokers voor bedragen tussen 5000 en 25000 euro

De vergelijkingstabel voor kosten voor een overdracht van effecten (obligaties, aandelen, fondsen)

Geen enkele nieuwe uitgifte van obligaties missen? Schrijf nu gratis in op het rentesignaal

Volg het nieuws nog sneller! Abonneer u gratis op de Bankshopper.be RSS feeds

©Bankshopper.be