Nieuw bij Record Bank : Achtergesteld Certificaat met vaste rente van 4% bruto

07/09/2010

Opgelet 

Achterstelling betekent dat de houder van het certificaat, in geval van samenloop van alle schuldeisers op het gehele vermogen van Record Bank nv (bv. bij faillissement), pas zal worden vergoed (voor kapitaal en rente) na alle andere schuldeisers, maar vóór de aandeelhouders. Achtergestelde Certificaten worden niet gewaarborgd door het Beschermingsfonds voor Deposito’s, opgericht overeenkomstig de wet van 17 december 1998.

In detail 

U kunt elke dag intekenen op deze achtergestelde certificaten uitgegeven in euro met een looptijd van 7 jaar. De rente wordt jaarlijks uitgekeerd of bij het kapitaal gevoegd (kapitalisatie).  In het laatste geval ontvangt u op de eindvervaldag de gekapitaliseerde rente en 100% van het geïnvesteerde kapitaal. Intekenen kan vanaf  250 EUR. De huidige brutorente is 4,00% (6 september 2010) wat een nettorendement geeft van 3,40%. Klik hier voor het basisprospectus d.d. 30/08/2010 en de definitieve voorwaarden.

? Interessant aanbod? Vergelijk de rentestanden van de termijnrekeningen en kasbons met een looptijd van 7 jaar. 

Belangrijke informatie

Gelieve steeds de juistheid van de rentestanden bij de desbetreffende instellingen na te kijken alvorens een beslissing te nemen. Lees ook onze disclaimer. Dit bericht is louter informatief en geeft niet de mening weer van bankshopper.be. Dit bericht is noch een aanbeveling noch een aanbod of verzoek voor de aankoop of verkoop van produkten of diensten. Aan dit bericht kunnen geen rechten worden ontleend.

Gratis diensten

Op de hoogte blijven van de rentestanden? Schrijf nu gratis in op het bankshopper rentesignaal

Volg het nieuws nog sneller! Abonneer u gratis op de Bankshopper.be RSS feeds

©Bankshopper.be