Nieuw bij Deutsche Bank : ING Bank Opti 140 Germany 2016

19/09/2011

Enkele kenmerken

ING Bank (NL) Opti 140 Germany 2016 is een afgeleid instrument, uitgegeven door ING Bank N.V. Op de eindvervaldag, wanneer het slotniveau van de DAX Price-index hoger is dan of gelijk is aan het oorspronkelijke niveau, geeft dit product u het recht op 100% terugbetaling van uw kapitaal, vermeerderd met 100% van de stijging van de DAX Price-index, met een minimum van 40% bruto. In het tegenovergestelde geval ontvangt u een brutobedrag gelijk aan 140% van de verhouding tussen het slotniveau en het oorspronkelijke niveau van de index. Als de DAX Price-index tot 0 zou dalen, verliest u uw volledige kapitaal.

 • Emittent ING Bank N.V. (vennootschap naar Nederlands recht)
 • Rating S&P: A+ (outlook: stabiel) / Moody’s: Aa3 (outlook: stabiel)
 • Verdeler Deutsche Bank N.V
 • ISIN-code XS0664393997
 • Munteenheid EUR Inschrijving op de primaire markt
 • Van 12/09/2011 tot 29/09/2011 
 • Uitgifte- en betaaldatum: 30/09/2011
 • Nominale waarde: EUR 1.000
 • Uitgifteprijs: 100%
 • Instapkosten: 2%
 • De emittent behoudt zich het recht voor de inschrijvingsperiode op de primaire markt vervroegd te beëindigen.