Kbc wijzigt de rente van de termijnrekeningen

30/01/2012

In detail

Kbc Bank wijzigt vanaf 30 januari 2012 de rentevoeten van enkele termijnrekeningen. Zo daalt de rente van de termijnrekening op twee jaar van 1,85% naar 1,75% en van de termijnrekening op 3 jaar van 2,10% naar 2,00%. De rente van de termijnrekening op vier jaar stijgt van 2,25% naar 2,35% en van de termijnrekening op vijf jaar van 2,45% naar 2,75%. De rentevoet van de termijnrekening met duurtijd van 1 jaar blijft onveranderd. De inkomsten, voortvloeiend uit kasbons, die in België geïnd worden, zijn onderhevig aan een roerende voorheffing van 21% (in bepaalde omstandigheden vermeerderd met een bijkomende heffing van 4%). De fiscale behandeling is afhankelijk van de individuele situatie van elke belegger. U betaalt geen kosten (uitgifteprijs 100%).