KBC IFIMA geeft Note uit in Noorse Kroon op 5 jaar met een vaste interestvoet

09/08/2012

Voornaamste voorwaarden

Het betreft een publiek aanbod van notes uitgedrukt in Noorse Kroon (NOK) met coupures van NOK 10.000, en met een looptijd van 5 jaar. De uitgifteprijs is vastgesteld op 101,875% per coupure, namelijk NOK 10.187,5 per coupure. Jaarlijks heeft u per coupure recht op een coupon met een bruto interestvoet van 4,50% per jaar, namelijk NOK 450 per coupure. Op de eindvervaldag heeft u recht op de terugbetaling van 100% van het belegde bedrag (vóór distributievergoeding), namelijk NOK 10.000 per coupure. Mochten de emittent en de garant in gebreke blijven, loopt de belegger het risico een lager bedrag of zelfs niets terug te krijgen. Dit instrument richt zich tot beleggers die over voldoende kennis of ervaring beschikken om, in het licht van hun financiële situatie, de voordelen en risico's te kunnen inschatten van een belegging in dit type instrument (met name vertrouwd zijn met de interestvoeten en wisselkoersen). Het bruto actuarieel rendement bedraagt 4,08% bruto (vóór roerende voorheffing), indien de Notes tot de eindvervaldag worden aangehouden. De inschrijfperiode loopt van 8 augustus 2012 tot en met 29 augustus 2012, behoudens vervroegde afsluiting.

Op 2 augustus 2012, was EUR 1 NOK 7,3652 waard. Om een coupure van NOK 10.000 te verkrijgen aan deze koers, zou u EUR 1.357,74 moeten betalen (voor kosten). Als de euro op de eindvervaldag 10% in waarde stijgt ten opzichte van de Noorse Kroon (naar NOK 8,10172 voor EUR 1), krijgt u slechts EUR 1.234,31 voor uw coupure van NOK 10.000. De waarde van uw kapitaal zal dus gedaald zijn met 9,1%. Omgekeerd zult u EUR 1.508,60 ontvangen voor uw coupure van NOK 10.000 als de waarde van de euro met 10% daalt ten opzichte van de Noorse Kroon (naar NOK 6,62868 voor EUR 1). Op die manier zult u een meerwaarde van 11,1% op de munt behaald hebben.

De inkomsten, voortvloeiend uit de Notes, die in België geïnd worden, zijn onderhevig aan een roerende voorheffing van 21% (in bepaalde omstandigheden vermeerderd met een bijkomende heffing van 4%). De fiscale behandeling is afhankelijk van de individuele situatie van elke belegger. Sommige beleggers komen evenwel onder bepaalde voorwaarden in aanmerking voor een vrijstelling.