Dexia: Nieuwe vastrentende obligatie in euro

03/07/2011

Enkele kenmerken

  • Emittent: Dexia Funding Netherlands NV, een 100 % filiaal van Dexia Bank NV.
  • Garant: Dexia Bank België NV, afgekort Dexia Bank NV (rating S&P: A, outlook negative / Moody’s: A1, outlook negative / Fitch: A+, stable outlook).
  • Looptijd: van 05-08-2011 tot 05-08-2015.
  • Coupon: jaarlijkse brutocoupons van respectievelijk 2,25 % het 1e jaar, 2,75 % het 2e jaar, 3,50 % het 3e jaar en 4,50 % het 4e jaar. Betaalbaar op 05-08 van elk jaar of de volgende werkdag tussen 2012 en 2015.
  • Bruto actuarieel rendement: 3,11 %. Dit rendement houdt rekening met de uitgifteprijs van 100,4 % en is berekend vóór roerende voorheffing.
  • Uitgifteprijs: 100,40 %
  • Coupures van 1 000 EUR
  • Uitstap op eindvervaldag: geen kosten