Credit Suisse AG Interest Linked Bond 2019

12/09/2011

Enkele kenmerken

Credit Suisse AG, London branch (UK) Interest Linked Bond 2019 is een gestructureerd schuldinstrument. Het product wordt uitgegeven door Credit Suisse AG London branch en geeft u recht op een jaarlijkse coupon van 4% bruto gedurende de 4 eerste jaren. Daarna, gedurende de 4 laatste jaren, vertegenwoordigt de jaarlijkse coupon 3 maal het verschil tussen de langetermijnrente en de kortetermijnrente op de jaarlijkse observatiedata, met een minimum van 0% en een maximum van 7% bruto. Actuarieel brutorendement van minimum 1,80% en maximum 5,04% ( inclusief 2% instapkosten).

 • Emittent Credit Suisse AG, London Branch (Vennootschap naar het recht van het Verenigd Koninkrijk)
 • Rating S&P: A+ (outlook: stabiel) / Moody’s: Aa1 (outlook: negatief)
 • Verdeler Deutsche Bank N.V.2 ISIN-code XS0669403221 Munteenheid EUR
 • Inschrijving op de primaire markt van 05/09/2011 tot 29/09/2011 
 • Uitgifte- en betaaldatum: 30/09/2011 
 • Nominale waarde: EUR 1.000 
 • Uitgifteprijs: 100% 
 • Instapkosten: 2%
 • De emittent behoudt zich het recht voor de inschrijvingsperiode op de primaire markt vervroegd te beëindigen.
 • Eindvervaldag 30/09/2019
 • Jaarlijkse coupons van 2012 tot 2015: 4% bruto per jaar. Van 2016 tot 2019: 3 x (CMS 30 jaar - CMS 2 jaar) met een minimum van 0% en een maximum van 7% bruto
 • Betaaldatum van de coupons Op 30 september van elk jaar, van 2012 tot 2019. Als 30 september geen werkdag is, gebeurt de betaling op de volgende werkdag.
 • Roerende voorheffing 15% op de uitgekeerde coupons. De fiscale behandeling van dit schuldinstrument hangt af van de individuele situatie van de belegger en kan in de toekomst wijzigen.