Coupons nieuwe staatsbon gekend

16/08/2011

In detail

De coupons van de Staatsbons die op 4 september 2011 eerstkomende zullen worden uitgegeven, zijn vastgesteld als volgt:

  • Staatsbon op 3 jaar (4 september 2011-2014, Code BE3871237645) : 2.35 %
  • Staatsbon op 5 jaar (4 september 2011-2016, Code BE3871238650) : 3.00 %
  • Staatsbon op 8 jaar (4 september 2011-2019, Code BE3871239666) : 3.50 %

Voor elke Staatsbon zal de uitgifteprijs op 24 augustus 2011 vastgesteld worden. De inschrijvingsperiode loopt vanaf donderdag 25 augustus 2011 tot en met vrijdag 2 september 2011 ,met betaling op maandag 5 september 2011. 

U wilt beleggen? U heeft de keuze uit twee mogelijkheden :

Deze Staatsbons zijn vertegenwoordigd door gedematerialiseerde effecten of door op naam gestelde inschrijvingen. Coupures van minimum 200 EUR en veelvouden van 200 EUR. De inkomsten van deze leningen zijn onderworpen aan een roerende voorheffing van momenteel 15%. Doorgaans is men van oordeel dat Staatsbons de beleggers geen debiteurenrisico doen lopen omdat de kans dat de Belgische staat de door hem aangegane schuld niet terugbetaalt, uiterst klein is.