BNP Paribas Fortis Funding: Obligatie op 5 jaar in Nieuw-Zeelandse dollars

06/11/2013

Enkele kenmerken

Deze obligatie is een schuldinstrument uitgegeven door BNP Paribas Fortis Funding (LU) en gewaarborgd door BNP Paribas Fortis NV. Door in te tekenen leent u geld aan de emittent die zich verbindt tot de jaarlijkse uitkering van een coupon en tot de terugbetaling van het belegde kapitaal in Nieuw-Zeelandse dollar (exclusief kosten) op de eindvervaldag. Bij faillissement of wanbetaling van de emittent en de garant, loopt u evenwel het risico om de sommen waarop u recht hebt, niet te recupereren en het belegde bedrag niet terug te krijgen op de eindvervaldag. De uitgifte gebeurt in Nieuw-Zeelandse dollars (NZD), wat een wisselrisico inhoudt wanneer de bedragen in NZD omgezet worden naar EUR.

  • Type : Vastrentende obligatie in vreemde munt
  • Emmitent : BNP Paribas Fortis Funding
  • Garant : BNP Paribas Fortis NV
  • Munt : Nieuw-Zeelandse dollars (NZD)
  • Looptijd : 5 Jaar
  • Isin-code : XS0984211143
  • Rentevoet (vast) : 5,50% bruto in NZD 
  • Actuarieel brutorendement : 5,066% in NZD
  • Actuarieel nettorendement : 3,707% in NZD
  • Coupures : 2000 NZD
  • Uitgifteprijs : 101,875
  • Terugbetalingsprijs op eindvervaldag : 100% in NZD
  • Roerende voorheffing : 25%
  • Inschrijfperiode : van 01-11-2013 t.e.m. 11-12-2013

Inkomsten uit schuldtitels die worden geïnd door tussenkomst van een in België gevestigde financiële tussenpersoon zijn volgens deze nieuwe wetgeving onderworpen aan de roerende voorheffing (RV) van 25%. De inhouding van de RV is bevrijdend in hoofde van de particuliere beleggers, waardoor zij deze beleggingsinkomsten niet moeten aangeven in de personenbelasting.

Meer info over deze uitgifte kan u terugvinden op de website van BNP Paribas Fortis.