BNP Paribas Fortis Funding geeft nieuwe obligatie uit in Noorse kroon

03/08/2011

Enkele kenmerken

Schuldinstrument uitgegeven door BNP Paribas Fortis Funding en gewaarborgd door Fortis Bank NV. Door in te tekenen, leent u het geld aan de emittent die zich engageert om terug te betalen op de vervaldag. Bij faillissement of onvermogen tot betaling van de uitgever en de garant, loopt u evenwel het risico om de sommen waarop u recht hebt, niet te recupereren en het belegde bedrag niet terug te krijgen op de vervaldag. Uitgifte in Noorse kroon (NOK), wat een wisselrisico inhoudt wanneer de bedragen in NOK omgezet worden in EUR. 

  • Looptijd: 5 jaar
  • Jaarlijkse coupon van 4,60% (bruto, in NOK). 
  • Op basis van de uitgifteprijs van 101,875% bedraagt het actuarieel rendement in NOK 4,177% (bruto).