Stem op de Bank van het Jaar 2018

Stem nu

Nieuwe obligatie : Wienerberger 5% (bruto) op 3,5 jaar

12 januari 2012

In detail

Wienerberger AG, de grootste producent van bakstenen en de nummer één op de markt van dakpannen in Europa, geeft nieuwe obligaties in euro uit.

  • Het betreft een publiek aanbod van obligaties in België, Oostenrijk en het Groothertogdom Luxemburg.
  • Bruto interestvoet van 5,00%, betaalbaar op 1 augustus van elk jaar.
  • Een looptijd van 3,5 jaar.
  • De terugbetaling gebeurt aan 100% van de nominale waarde.
  • De uitgifteprijs is vastgesteld op 101,25%.
  • Het bruto actuarieel rendement bedraagt 4,614%.
  • Couperes van 1000 euro.

Bedrijfsprofiel van Wienerberger

Wienerberger is de grootste producent van bakstenen en de nummer 1 op de markt van dakpannen in Europa. Opgericht in 1819 in Wenen en sinds 1869 genoteerd op de Beurs van Wenen, kan Wienerberger bogen op een grote traditie. Slechts in 1986 begon het bedrijf zijn dynamische uitbreiding, hoofdzakelijk geconcentreerd op bouwmaterialen vanaf 1997. Dit transformeerde Wienerberger van een lokale Oostenrijkse baksteen-maker binnen de tijdspanne van een paar jaar naar de grootste producent in de wereld van bakstenen. Tijdens deze transformatie nam het aantal productiefaciliteiten op groepsniveau toe van 11 tot 232 installaties in 27 landen met inbegrip van 30 productieplaatsen voor de pijpsystemen. In 2010 had Wienerberger een jaaromzet van EUR 1.7 miljard en het heeft momenteel een marktkapitalisatie op de beurs van bijna EUR 900 miljoen.

Rating (vooruitzichten) van de Emittent

Ba1 (negatief) bij Moody’s en BB (stabiel) bij Standard & Poor’s. Geen rating bij Fitch. Een rating wordt louter indicatief toegekend en vormt geen verplichting of aanbeveling tot kopen, verkopen of bewaren van de effecten van de Emittent. Een rating kan door het ratingagentschap op elk moment worden geschorst, gewijzigd of opgeheven.

Fiscaal regime voor particuliere beleggers in België

Op de inkomsten uit obligaties die worden geïnd door tussenkomst van een in België gevestigde financiële tussenpersoon, zal 21% roerende voorheffing (RV) worden ingehouden, eventueel vermeerderd met een bijdrage van 4% indien de roerende inkomsten van de belegger meer dan 20.000 EUR per jaar bedragen. De inhouding aan de bron van de RV en van de bijkomende bijdrage zal bevrijdend zijn voor de particuliere beleggers. De fiscale behandeling is afhankelijk van de individuele situatie van elke belegger en is vatbaar voor mogelijke wijzigingen nadien.