Nieuwe obligatie Nyrstar

27 april 2011

Enkele kenmerken

 • Emittent: Nyrstar NV 
 • Inschrijvingsperiode: Van 2 mei (9.00 u) tot 6 mei 2011 (16.00 u), behoudens vervroegde sluiting 
 • Totaal hoofdbedrag van de uitgifte: Minimum EUR 150 miljoen. Al naar gelang het geval kan het uiteindelijke totale nominale bedrag krachtens een beslissing van de Emittent en de Joint Lead Managers (rekening houdend met de vraag van de beleggers) verhoogd worden op het einde (of bij de vervroegde afsluiting) van de Inschrijvingsperiode, maar niet boven een bedrag dat hoger is dan 3,5 keer het minimale nominale bedrag van €150 miljoen. De Emittent behoudt het recht voor om Obligaties uit te geven voor een verminderd hoofdbedrag.
 • Hoofdbedrag per Obligatie: EUR 1.000 
 • Uitgifteprijs: 101,623%, inclusief een verkoop- en distributiecommissie van 1,875% 
 • Uitgiftedatum en betaaldatum: 11 mei 2011 
 • Vervaldatum: 11 mei 2016 
 • Coupon: 5,375% (bruto) betaalbaar op 11 mei van elk jaar 
 • Jaarlijks actuarieel bruto rendement: 5,00% (op de Uitgifteprijs) 
 • Terugbetaling op vervaldag: 100% van het hoofdbedrag
 • Rang: Niet-gewaarborgde niet-gesubordineerde (senior) obligaties 
 • Rating: De Emittent en de Obligaties hebben geen kredietrating, en de Emittent heeft momenteel niet te intentie om een kredietrating te vragen voor zichzelf of de Obligaties op een later moment. 
 • Kosten: Geen kosten voor de financiële dienst van de Joint Lead Managers. Bewaring op een effectenrekening tegen het gangbare tarief van de financiële instelling. 
 • Notering: Beurs van Luxemburg (gereglementeerde markt) 
 • Fiscaal stelsel: Inkomsten geïnd door particuliere beleggers zijn onderworpen aan de Belgische roerende voorheffing van 15%.  

Belangrijke informatie

Gelieve steeds de juistheid van de rentestanden bij de desbetreffende instellingen na te kijken alvorens een beslissing te nemen. Lees ook onze disclaimer. Dit bericht is louter informatief en geeft niet de mening weer van bankshopper.be. Dit bericht is noch een aanbeveling noch een aanbod of verzoek voor de aankoop of verkoop van produkten of diensten. Aan dit bericht kunnen geen rechten worden ontleend.

Gratis diensten

De vergelijkingstabel voor transactiekosten van online brokers voor bedragen tussen 500 en 2500 euro

De vergelijkingstabel voor transactiekosten van online brokers voor bedragen tussen 5000 en 25000 euro

De vergelijkingstabel voor kosten voor een overdracht van effecten (obligaties, aandelen, fondsen)

Geen enkele nieuwe uitgifte van obligaties missen? Schrijf nu gratis in op het rentesignaal

Volg het nieuws nog sneller! Abonneer u gratis op de Bankshopper.be RSS feeds

©Bankshopper.be