Nieuwe certirente bij Axa Bank

29 augustus 2011

In detail

Met certirente, een termijnrekening van AXA Bank, geniet u een brutorendement van 3% op jaarbasis, voor roerende voorheffing (momenteel 15%). Bovendien hebt u de garantie dat deze rentevoet gedurende de hele looptijd van 4 jaar onveranderd blijft. Om deze rentevoet te genieten, is een minimumstorting van 125 euro vereist. De maximumstorting bedraagt 500.000 euro per klant. Dit aanbod is van kracht op 29 augustus 2011 en kan op elk ogenblik worden herzien. U kunt uw interest jaarlijks opnemen of hem laten kapitaliseren, zodat hij op zijn beurt een bruto-interest van 3% op jaarbasis zal opbrengen. Bovendien betaalt u geen openingskosten, noch beheers- of verzendingskosten.