Nieuw bij Deutsche Bank : ABN AMRO Bank (NL) Interest Evolution 2021 II

30 november 2011

Enkele kenmerken

ABN AMRO Bank (NL) Interest Evolution 2021 II is een ge- structureerd schuldinstrument, uitgegeven door ABN AMRO Bank N.V., waarbij u voordeel haalt uit een eventuele stijging van de langetermijnrente. U hebt gedurende 10 jaar recht op een jaarlijkse coupon die gelijk is aan 90% van de EUR cms- rente op 30 jaar, zoals vastgesteld op de jaarlijkse observatie- datum, met een minimum van 3,50% en een maximum van 7% bruto. Bovendien verbindt de uitgever zich ertoe u op de vervaldag 100% van de nominale waarde terug te betalen (behalve ingeval de uitgever in gebreke blijft of failliet gaat). Actuarieel brutorendement van minimum 3,26% en maximum 6,72% (rekening houdend met de instapkosten van 2%).