Stem op de Bank van het Jaar 2018

Stem nu

Nieuw bij Deutsche Bank: Barclays Bank PLC (UK) PLN 5% 2017

9 april 2012

In detail

Barclays Bank PLC (GB) PLN 5% 2017 is een obligatie uitgegeven in Poolse zloty (PLN) door Barclays Bank PLC en geeft u recht op een jaarlijkse coupon van 5% bruto gedurende 5 jaar. De uitgever verbindt zich ertoe u op de eindvervaldag 100% van de nominale waarde in PLN terug te betalen, tenzij de uitgever in gebreke zou blijven (bv. door een faillissement). De belegger moet zich bewust zijn van een wisselkoersrisico met betrekking tot de Poolse zloty. Inschrijving op de primaire markt kan tot 29/04/2012. Roerende voorheffing van 21% op de uitgekeerde coupons. Op basis van de individuele situatie van elke belegger, kan het afhouden van deze roerende voorheffing gepaard gaan met het afhouden van een bijkomende bijdrage van 4%. Meer info over deze uitgifte kan u vinden op de website van Deutsche Bank.