Nederlandstalige beleggers optimistischer dan Franstalige

20 oktober 2009

Nederlandstalige beleggers optimistischer dan Franstalige

De ING-beleggersbarometer zette een stapje terug in september, maar weerspiegelt nog steeds een zeer groot beleggersvertrouwen. Het recessieleed is duidelijk vergeten. Vlaamse beleggers blijken evenwel een stuk optimistischer dan hun Franstalige evenknieën. De ING-beleggersbarometer kwam in september op 124 punten uit, een kleine daling t.o.v. de 126 punten van augustus. Het huidige niveau komt echter nog steeds overeen met een groot beleggersvertrouwen. De economische recessie blijkt zo goed als vergeten. Zo meldt 42% van de beleggers een verbetering van de conjunctuur in de voorbije drie maanden, terwijl 23% van een verslechtering gewag maakt. Voor de komende maanden ziet 39% de Belgische economie verder aantrekken, terwijl 19% een minder goed voorgevoel heeft. Merkwaardig is wel dat het optimisme duidelijk sterker aanwezig is in het noorden van het land dan in het zuiden. Zo zag 48% van de Vlamingen een conjunctuurverbetering in de voorbije drie maanden, terwijl slechts 18% een verslechtering ervoer. Bij de Franstaligen ging het om slechts 34% die een conjunctuurverbetering signaleerde, terwijl nog altijd 31% zich over een minder gunstig conjunctuurverloop bekloeg. Deze resultaten zijn niet helemaal verwonderlijk, gezien ook bij de inkomensontwikkeling een gelijkaardige trend is vast te stellen. Zo zag 16% van de Vlaamse gezinnen zijn financiën in de voorbije maanden verbeteren, terwijl 12% een verslechtering meldde. Bij de Franstaligen was bij maar 5% een gunstig verloop vast te stellen, terwijl 27% zijn financiële situatie negatiever inzag. Deze divergente evolutie kan verklaard worden door het feit dat de Vlaamse economie iets cyclischer is dan de Waalse en daardoor eerder het economische herstel zal voelen. Daarbovenop bleek uit eerdere enquêtes in het kader van de beleggersbarometer dat Vlaamse beleggers een groter deel van hun vermogen in aandelen aanhouden. Dat verklaart ook onmiddellijk waarom 52% van de Vlaamse beleggers een positief rendement meldde de voorbije drie maanden, tegenover 35% bij de Franstaligen. Meer nog, liefst 31% van de Franstaligen signaleerde een minder gunstige evolutie van zijn beleggingen, terwijl het bij de Nederlandstaligen maar om 16% ging.

Beursoptimisme

Voor de toekomst lopen de meningen vrij gelijk. Liefst 52% van de Belgen ziet zijn beleggersportefeuille verder aandikken in de komende maanden, terwijl amper 4% de zaken minder rooskleurig inziet. Het beursoptimisme blijft intact, want 51% van de geënquêteerden hoopt op een verdere stijging van de Brusselse beurs. Slechts 13% vreest een correctie. Als het recente voorspellende karakter van de beleggersbarometer overeind blijft, hoeven we voorlopig nog niet voor al te groot beursonheil te vrezen…

Bron

Persbericht Ing

Belangrijke informatie

Gelieve steeds de juistheid van de rentestanden bij de desbetreffende instellingen na te kijken alvorens een beslissing te nemen. Lees ook onze disclaimer. Dit bericht is louter informatief en geeft niet de mening weer van bankshopper.be. Dit bericht is noch een aanbeveling noch een aanbod of verzoek voor de aankoop of verkoop van produkten of diensten. Aan dit bericht kunnen geen rechten worden ontleend.

Gratis diensten

Op de hoogte blijven van de rentestanden? Schrijf nu gratis in op het bankshopper rentesignaal

Volg het nieuws nog sneller! Abonneer u gratis op de Bankshopper.be RSS feeds

© copyright 2009 Bankshopper.be