Moet u komende maand vervroegde inningen betalen op uw pensioensparen?

29 augustus 2017

Een groot deel van de pensioenspaarders moet komende maand een anticipatieve heffing van 1 procent op hun spaarkapitaal betalen. Moet iedereen die betalen? 

In ons land kunt op verscheidene manieren sparen voor uw pensioen. Om te beginnen is er de eerste pensioenpijler, of het wettelijke pensioen. Dat  pensioen hangt onder meer af van uw loon en het aantal jaren dat u gewerkt hebt. Vervolgens heb je de tweede pensioenpijler: het aanvullend pensioen. Dat is een pensioenspaarpotje dat u opbouwt met behulp van uw werkgever (een extralegaal voordeel). Hij stort een deel van uw loon in een groepsverzekering, een pensioenfonds of een sectorpensioen.  Doorgaans betaalt u zelf een deel van de premies en uw werkgever het andere deel. Een zelfstandige kan dat doen via het Vrij Aanvullend Pensioen (VAPZ).

Derde pensioenpijler 

Daarnaast kunt u zelf wat kapitaal opzijzetten via de derde pensioenpijler. Dat wordt overigens fiscaal aangemoedigd door de overheid. Zo kunt u jaarlijks maximaal 940 euro sparen om van dat fiscaal voordeel te genieten. In totaal kunt u 30 procent van dat bedrag in uw belastingen inbrengen.

Al moet u op het einde van de rit wel belastingen betalen op het bedrag dat u op die manier bijeen hebt gespaard. Zo bent u de overheid een anticipatieve heffing van 8 procent verschuldigd wanneer u zestig jaar wordt, of uw contract tien jaar bestaat. Voorheen was dat 10 procent. Maar de overheid heeft besloten om dat bedrag terug te schroeven.

Vervroegde inningen 

Daartegenover staat wel dat de staat de komende jaren een vervroegde inning vraagt. Dat wil zeggen dat verzekeraars en banken tussen 2015 en 2019 jaarlijks een anticipatieve heffing van 1 procent innen. Die vervroegde inningen worden dan later afgetrokken van de 8 procent anticipatieve heffing die u op uw 60ste verjaardag moet betalen of op de tiende verjaardag van uw contract.  

Al betaalt niet iedereen die vervroegde inningen. De overheid zal die bedragen enkel innen op contracten afgesloten voor 2015. Zij die een pensioenspaarcontract hebben afgesloten na 2015 moeten simpelweg 8 procent anticipatieve heffing betalen op hun 60ste verjaardag. Of op de tiende verjaardag van uw contract als u uw op contract op latere leeftijd hebt afgesloten.

Daarenboven moeten pensioenspaarders bij wie de anticipatieve heffing al geheven is eveneens geen vervroegde inningen meer betalen. In het jaar waarin uw contract anticipatief getaxeerd wordt, is er ook geen vervroegde inning meer. Vanzelfsprekend ontsnappen de mensen die niet van een fiscaal voordeel genieten aan de anticipatieve heffing. Daarbij kan het belangrijk zijn om uw fondsbeheerder of verzekeraar een certificaat van uw belastingcontroleur (document 276 C1 (B)) te bezorgen waarin duidelijk staat dat u nooit van een fiscaal voordeel heeft genoten. 

Lees ook: Is het interessant om jaarlijks meer te sparen voor uw pensioen.