Maandelijkse aflossing berekenen

26 product(en) gevonden

Bank
Naam van rekening
Maandelijkse aflossing
Totale interest
Rente (JKP)

Maandelijkse aflossing berekenen

Wanneer u een lening afsluit met de bank, is het belangrijk om een goed zicht te hebben op de maandelijkse kosten. Geld lenen is immers niet gratis. Het maandelijkse bedrag dat u aan de bank zal moeten betalen bestaat uit twee delen, enerzijds de aflossing ven het geleende bedrag en anderzijds de rente.

Uw maandelijkse aflossing berekenen is niet zo moeilijk maar het hangt af van verschillende factoren. Indien u uw lening afbetaalt via een vaste kapitaalsaflossing, zal het bedrag dat u maandelijks moet betalen verminderen. U betaalt in het begin dus meer per maand en dit bedrag daalt naarmate de termijn verkort. Bij een aflossing in vaste termijnen zal u meer rente moeten betalen.

De aflossing lening berekenen hangt af van drie verschillende parameters, namelijk het totale bedrag dat u leent, de rentevoet en de periode. Kiest u bijvoorbeeld voor een langere afbetalingsperiode dan zullen uw maandelijkse kosten vanzelfsprekend dalen. Wilt u zelf de berekening maken dan moet u dus goed op de hoogte zijn van deze parameters. U kan online een simulatie doen waarbij u deze informatie invult. Dan wordt er vanzelf berekend hoeveel uw maandelijkse kosten zullen zijn. Ook op de website kan u aanduiden voor welk bedrag en over welke periode u wilt lenen. In de kolommen daaronder wordt dan een ruwe schatting gemaakt van de maandelijkse kosten. Zo heeft al ongeveer een beeld van hoeveel u maandelijks aan de bank zal moeten betalen.

Intrestberekening lening

Voor de intrestberekening lening moet u rekening houden met het soort rentevoet, namelijk vast of variabel. Bij een vaste rente zal het makkelijker zijn om de interesten te berekenen op voorhand aangezien ze niet meer kunnen variëren. Een variabele rentevoet kan nog variëren gedurende de periode dat de lening loopt. In het beste geval daalt de rentevoet en wordt de lening dus goedkoper.

In de kolommen op de website ziet u een schatting van de totale intrest. Dit is het bedrag dat u in het totaal gespendeerd zal hebben aan de lening. Het bedrag toont dus hoeveel uw lening in het totaal kost. Wanneer u de maandelijkse interesten wil berekenen, deelt u de totale intrest door het aantal maanden van de aflossingstermijn.

Het voordeel van interesten is dat u de kosten dus kan spreiden over een langere termijn. U hoeft dus het hele bedrag niet in één keer te betalen aan de bank aangezien de intresten maandelijks worden gespreid.

Als u maandelijks slechts voor één lening intresten moet betalen, blijft alles nog heel overzichtelijk. Tegenwoordig hebben mensen vaak meerdere leningen tegelijk lopen. Het is altijd mogelijk om leningen samen te voegen en zo de kosten van de interesten te drukken. Herfinancieren zorgt ervoor dat uw maandelijkse kosten veel overzichtelijker zijn maar het levert niet altijd een financieel voordeel op.

Let op, geld lenen kost geld