Geld lenen

Wie een project wil financieren, kan bij een kredietgever aankloppen voor een lening. Wanneer die akkoord gaat met de aanvraag, geeft de kredietgever het benodigde kapitaal aan de kredietnemer. In ruil vraagt de financiële instelling een compensatie voor het risico dat die neemt. Die compensatie noemt de rente. Hoe hoog die rente mag zijn, ligt in ons land wettelijk vast. Voor leningen tot en met 1.250 euro mag dat tarief niet hoger zijn dan 18,50 procent. Voor bedragen tussen 1.250 en 5.000 euro mag het tarief niet hoger zijn dan 12,50 procent. En de kredietgevers mogen een maximaal tarief van 10 procent aanrekenen voor bedragen hoger dan 5.000 euro. Ook de looptijden van een lening zijn wettelijke bepaald. Wie tussen 500 en 2.500 euro leent, moet die lening terugbetalen binnen de 24 maanden. Die termijn wordt opgetrokken tot maximaal 240 maanden voor leningen hoger dan 37.000 euro. Op onze site kan je alle leningen vergelijken.

Uiteenlopende leningen

Wie een project wil financieren, kan uiteenlopende leningen afsluiten. Allereerst is er de persoonlijke lening. Die lening is het ideale product voor bijvoorbeeld de aankoop van een wasmachine of televisie.  Wie een specifiek project wil financieren, kan een lening op maat van zijn project afsluiten. Bijvoorbeeld voor de renovatie van een woning. Het merendeel van de banken biedt hiervoor een renovatielening aan. Dergelijke leningen zijn veel goedkoper dan een persoonlijke lening. Wie een energiezuinige renovatie voor ogen heeft, kan het prijskaartje verder verlagen door een groene lening af te sluiten, bijvoorbeeld door de plaatsing van zonnepanelen. 

Auto-en fietslening

Ook voor bepaalde andere producten hebben de banken een specifieke lening. Wie een auto koopt, kan een autolening afsluiten. Dergelijke leningen zijn soms tot acht keer goedkoper dan een persoonlijke lening. De kostprijs van een autolening is voornamelijk afhankelijk van de wagen. Zo is een lening voor tweedehandswagens ouder dan twee of drie jaar (afhankelijk van de kredietgever) duurder dan een lening voor een nieuwe wagen. Wie een groene wagen koopt, krijgt doorgaans het goedkoopste tarief.  Sommige kredietgevers bieden zelfs leningen aan voor een fiets. 

Hypothecaire kredieten

Ook wie een woning wil kopen, kan aankloppen bij een kredietgever. De woonlening is een zeer uniek product. De banken zijn namelijk bereid om af te wijken van de vooropgestelde tarieven. Zo is het onder meer mogelijk om het prijskaartje gevoelig te verlagen door verscheidene kredietgevers tegen elkaar uit te spelen. Daarnaast zijn sommige kredietgevers bereid het prijskaartje te verlagen als er extra producten, zoals een brandverzekering, worden opgenomen in de kredietaanvraag. Een hypothecair krediet gaat weliswaar gepaard met extra kosten. De kredietgevers rekenen onder meer dossierkosten aan. Die mogen in België niet meer bedragen dan 500 euro. Sommige kredietgevers maken ook een schatting van een woning. Dat gaat eveneens gepaard met een prijskaartje. Daarnaast zijn er nog de kosten die losstaan van de kredietgever, zoals de notariskosten en de registratierechten.

Flexibele geldreserve

Tot slot is het ook mogelijk om flexibele geldreserve, of een kredietopening aan te vragen. In zo’n geval biedt de kredietgever je de mogelijkheid aan om onder 0 te gaan op je zichtrekening. Een andere vorm van een flexibele geldreserve is de kredietkaart. Dankzij de kredietkaart is het mogelijk op korte termijn geld te lenen. Net zoals bij een andere lening, rekenen de kredietgevers kosten aan als er gebruik gemaakt wordt van die mogelijkheid.  Wie meerdere leningen heeft lopen, kan aan zijn bank vragen om leningen samen te voegen. Zo worden alle leningen vervangen door één lening en één tarief.

Wanbetaling

De kredietgevers zijn verplicht wanbetalingen te melden aan de Centrale voor Kredieten aan Particulieren. In zo’n geval komt de naam van de wanbetaler terecht op een zwarte lijst. Na de vereffening van die schuld, blijft de wanbetaling nog één jaar op de lijst staan. Wie zijn openstaande schuld niet tijdig terugbetaalt, blijft tien jaar op de lijst staan. Kredietgevers zijn verplicht die lijst te raadplegen vooraleer ze een lening goedkeuren. De kredietgevers kunnen overigens zelf maatregelen nemen wanneer een kredietnemer zijn verplichtingen niet nakomt. Dat kan gaan van de stopzetting van een contract tot het aanspreken van de persoonlijke of zakelijke waarborgen. Een stopzetting gaat doorgaans gepaard met extra kosten voor de kredietnemer.

Dit zeggen anderen over ons

  • Zeer overzichtelijk en duidelijk. Goed geholpen. Charlotte Everaert – Dendermonde
  • Bankshopper gaf goed de mogelijkheid om verschillende leningen te vergelijken, zodat we de beste keus konden maken. We zijn tevreden met de keus die we uiteindelijk gemaakt hebben. Sabine Vermeulen - Rotselaar
  • Heel behulpzaam en overzichtelijk. Sander Streumer - Antwerpen

Bekend van o.a.

Let op, geld lenen kost geld