Landbouwkrediet verhoogt de vaste rente voor woonkredieten

21 Februari 2010

Landbouwkrediet ‘Mini' woonkrediet met vaste rente

  • Rentevoet 15 jaar vast gaat van 4.55% naar 4,58%
  • Rentevoet 20 jaar vast gaat van 4.89% naar 4,93%
  • Rentevoet 25 jaar vast gaat van 5.20% naar 5,25%
  • Rentevoet 30 jaar vast gaat van 5.27% naar 5,34%

Om van dit tarief te kunnen genieten moet u aan bepaalde voorwaarden voldoen. Meer inlichtingen op de website van het Landbouwkrediet.

Belangrijke informatie

Gelieve steeds de juistheid van de rentestanden bij de desbetreffende instellingen na te kijken alvorens een beslissing te nemen. Lees ook onze disclaimer. Dit bericht is louter informatief en geeft niet de mening weer van bankshopper.be. Dit bericht is noch een aanbeveling noch een aanbod of verzoek voor de aankoop of verkoop van produkten of diensten. Aan dit bericht kunnen geen rechten worden ontleend.

Meer info

Website : www.landbouwkrediet.be

Overzicht : hypotheken

©Bankshopper.be