Stem op de Bank van het Jaar 2018

Stem nu

Lagere rente voor de spaarrekeningen van MoneYou

25 februari 2015

Omwille van de huidige marktomstandigheden ziet MoneYou zich genoodzaakt om de rente van haar spaarrekeningen aan te passen vanaf 3 maart 2015. Hieronder vindt u een overzicht van de nieuwe rentetarieven van de MoneYou Spaarrekeningen.

Flex Sparen

  • De basisrente wordt 0,90% (voorheen 1,00%)
  • De getrouwheidspremie blijft ongewijzigd op 0,40%

Plus Sparen

  • De basisrente wordt 0,10% (voorheen 0,35%)
  • De getrouwheidspremie blijft ongewijzigd op 1,25%

Direct Sparen

  • De bruto rente wordt 1,54% (voorheen 1,74%)
  • De netto rente komt dan uit op 1,15%

Er is geen roerende voorheffing verschuldigd op de eerste renteschijf (geplafonneerd op 1.880 euro voor het inkomstenjaar 2015) ontvangen per rekening, per natuurlijke persoon met verblijfplaats in België, en per jaar. Dat bedrag wordt verdubbeld voor rekeningen geopend op naam van gehuwden of wettelijk samenwonenden (m.a.w. een plafond van 3.760 euro voor het inkomstenjaar 2015).

Hebt u de juiste spaarrekening? Doe nu de spaartest