Laagste instapkosten op de markt voor Axa Belgium life opportunity + 31% bonus

3 augustus 2012

In detail

De instapkosten op dit product kunnen volgens de financiële infofiche oplopen tot 3,50%. Deze kosten bestaan uit een deel aangerekend door de maatschappij (verplicht) en een deel dat de makelaar zelf kan kiezen. De makelaar is niet verplicht om zijn deel van de kosten aan te rekenen. Bankshopper.be onderhandelde met makelaar Dekervel & Co NV de laagste instapkosten voor dit product. De makelaar rekent zijn deel van de kosten niet aan. Hierdoor kan u intekenen aan wellicht de laagste instapkosten op de markt : 0,50% + 1,1% premietaks. Van deze voorwaarden genieten? Contacteer Dekervel & Co NV. op 058/31 44 32 of via info@dekervel.com. Vermeld wel steeds Bankshopper.be in uw contacten. Dan bent u zeker van zeer lage instapkosten. Bankshopper.be is zelf geen makelaar.

Enkele kenmerken

Life opportunity is een levensverzekering tak23 van AXA Belgium die gekoppeld is aan het interne beleggingsfonds ‘fund life opportunity 1’ van AXA Belgium dat belegt in een Euro Medium Term Note (EMTN) , die uitgegeven wordt door AXA Belgium Finance (NL). De terugbetaling ervan is gewaarborgd door AXA Bank Europe. AXA Bank Europe heeft momenteel een Standard & Poor’s rating: A+/A-1, met negatief vooruitzicht en Moody’s: A2/P-1, met negatief vooruitzicht. Life opportunity is geschikt voor investeerders met een defensief profiel. Dit wil zeggen, beleggers die bereid zijn te investeren in een belegging met risico (tak23), voor zover ze uitzicht hebben op een aantrekkelijk rendement, zonder dat ze daarbij hoge risico’s willen nemen met hun kapitaal. De looptijd bedraagt 9 jaar en 5 dagen. Intekenen op life opportunity kan vanaf minimaal 5.000 euro. Het financiële risico dat eraan verbonden is, wordt volledig door de intekenaar gedragen. De risicoklasse is 2 op een schaal van 0 tot 6 (waarbij 6 het hoogste risico vertegenwoordigt). Deze nieuwe formule voorziet, op de einddatum, de terugbetaling van het netto belegd kapitaal, verhoogd met een bonus van 31%, die op voorhand vastgelegd wordt. Op de einddatum ontvangt u bijgevolg een terugbetaling gelijk aan 131% van het netto belegd kapitaal (d.w.z. na aftrek van de taks van 1,1% en de instaptoeslag, behoudens in gebreke blijven of faillissement van de emittent en/of de garant. Life opportunity geniet bovendien een aantrekkelijke fiscaliteit. Zo betaalt u geen roerende voorheffing op eindvervaldag noch indien u opnemingen doet na 8 jaar. U betaalt uitsluitend roerende voorheffing op de eventuele meerwaarde indien opneming tijdens de eerste 8 jaar.

Technische eigenschappen

  • Minimumstorting: 5.000 euro
  • Uiterste stortingsdatum: 11 september 2012
  • Startdatum: 12 september 2012
  • Einddatum: 17 september 2021
  • Instaptoeslag: Maximaal 3,50%
  • Eenmalige taks op de stortingen: 1,1%
  • Uitstapvergoeding: 1% gedurende de eerste 4 jaar

De intekenperiode loopt van 16 juli tot 7 september 2012 (behoudens vervroegde afsluiting).

–> infofiche life opportunity

–> beheersreglement life opportunity