Kredietopening

27 product(en) gevonden

Bank
Naam van rekening
Maandelijkse aflossing
Totale interest
Rente (JKP)

Kredietopening

Als je op een bepaald moment krap bij kas zit, dan kan je op verschillende manieren geld lenen in ons land. Een persoonlijke lening of een hypothecaire lening zijn maar enkele voorbeelden van een financieringsvorm die door de financiële instellingen worden aangeboden. De kredietopening is een minder bekend alternatief in ons land.

Wat is een kredietopening?

Net zoals een persoonlijke lening wordt een kredietopening aangeboden door erkende financiële instellingen. Al zijn er toch wel enkele verschillen met een persoonlijke lening. Om te beginnen is een kredietopening een contract van onbepaalde duur. Dat betekent dat je op een ieder moment over een bepaald bedrag kan beschikken. Het geld dat ter beschikking wordt gesteld wordt, wordt op voorhand contractueel vastgelegd. De financiële instellingen baseren zich onder meer op je risicoprofiel om te bepalen hoeveel geld er ter beschikking wordt gesteld.

Omdat een kredietopening een contract van onbepaalde duur is, ben je niet verplicht om het geleend kapitaal in vaste schijven terug te betalen. Je moet wel rekening houden met de zogeheten nulstellingstermijn. Dat is de periode waarbinnen je minstens een keer het geleende kapitaal terug moet betalen.

Deze nulstellingstermijnen gelden voor kredietopeningen met een verplichting tot een minimale periodieke terugbetaling (zie verder). Wie meer dan 3.000 euro leent, moet na maximaal 5 jaar terug staan op 0. Wie minder leent, moet dat minstens één keer per jaar doen. Als je de nulstellingstermijn niet respecteert, riskeer je hoge boetes. De kredietgever kan je dan extra interesten en kosten aanrekenen voor wanbetaling. Ook kan de kredietgever het krediet in dat geval opzeggen.

Wanbetalers komen overigens op de zwarte lijst van de Nationale Bank terecht. Wie op die lijst staat, kan veel moeilijker een lening krijgen. Kredietgevers zijn verplicht de zwarte lijst te raadplegen voordat ze je een krediet geven.

Kredietopening gekoppeld aan een kredietkaart

Een kredietopening is beschikbaar in twee vormen. Om te beginnen is er de kredietopening gekoppeld aan een kredietkaart. Je kan een kredietkaart net zoals een gewone bankkaart gebruiken om betaalverrichtingen te doen. Een kredietopening gekoppeld aan een kredietkaart wordt ook wel een revolving krediet genoemd. Het kapitaal dat ter beschikking wordt gesteld varieert doorgaans van 500 euro tot 2.500 euro.

Daarnaast heb je ook de gewone kredietkaart. Bij dergelijke kaarten wordt het verschuldigde bedrag op een later tijdstip van zichtrekening gedebiteerd. Dat is meestal een maand later. In dat geval is er geen sprake van een kredietopening. Je bent de kredietgever dan ook geen interesten verschuldigd. Dat is wel het geval bij een kredietkaart met een kredietopening. De rentevergoeding of het jaarlijks kostenpercentage (JKP) kan in dat geval oplopen tot 12,50 procent. Het merendeel van de kredietgevers vraagt ook om maandelijks een bepaald percentage van het gebruikte bedrag terug te betalen. Dat kan bijvoorbeeld 5 procent van het totaal terug te betalen bedrag zijn.

Kredietopening gekoppeld aan een zichtrekening

Een krediet in de vorm van een kaskrediet op je zichtrekening is een alternatief voor de kredietkaart. In dat geval biedt de bank je de mogelijkheid aan om onder 0 te gaan op je zichtrekening. Dezelfde regels als bij een kredietopening met een kredietkaart zijn hier van toepassing. Je moet met andere woorden dus ook rekening houden met een nulstellingstermijn en een eventueel een minimale maandelijkse terugbetaling.

Kredietopeningen vergelijken

Wie kredietopeningen wil vergelijken is bij Bankshopper.be aan het juiste adres. Wij laten ons licht schijnen over alle aanbieders die dergelijke financieringsvormen aanbieden. Wij houden onder meer rekening met de voorwaarden en het prijskaartje van de kredietopening. In sommige gevallen is het perfect mogelijk om onmiddellijk online een kredietopening aan te vragen. Alle aanvragen zijn weliswaar onder voorbehoud van aanvaarding.

Verstandig gebruik maken van een kredietopening

Ga voorzichtig om met een kredietopening, want geld lenen kost ook geld. Recente cijfers van de Nationale Bank van België tonen aan dat maar liefst 231.000 landgenoten hun kredietopening niet langer kunnen afbetalen. Kies daarom pas voor een kredietopening als je die pas echt nodig hebt.

Concreet voorbeeld: Het vast jaarlijkse kostenpercentage (JKP): 6,99 % (vaste jaarlijkse actuariële debetrentevoet: 6,99%) , voor een lening op afbetaling van € 7.300 met een looptijd van 42 maanden. De maandelijkse terugbetaling zal € 195,72 bedragen, voor een totaal terug te betalen bedrag van € 8.220,24. Het vast jaarlijks kostenpercentage kan verschillen naargelang het kredietbedrag, de looptijd van het kredietcontract, de opnamemodaliteiten of de gekozen betalingsmodaliteiten. Lening op afbetaling voor particulieren, onder voorbehoud van aanvaarding van uw dossier en wederzijds akkoord. Rentepercentages en productvoorwaarden veranderen regelmatig. Omdat betrouwbare vergelijkingen slechts mogelijk zijn op basis van actuele gegevens, wordt de productinformatie (zoals rentegegevens) die we verstrekken in veel gevallen dagelijks, of zo vaak als nodig, geactualiseerd. Bankshopper.be is zelf geen kredietmakelaar noch kredietgever.

Let op, geld lenen kost geld