Kredietlijn

27 product(en) gevonden

Bank
Naam van rekening
Maandelijkse aflossing
Totale interest
Rente (JKP)

Kredietlijn

De kredietlijn, oftewel de geldreserve is een alternatief voor de persoonlijke lening. Kredietgevers schuiven een kredietlijn meestal naar voren als je een klein bedrag wil lenen. Doorgaans schommelt dat bedrag tussen 500 en 2.500 euro. Desalniettemin mag men een kredietlijn niet verwarren met een lening op afbetaling. Er zijn duidelijke verschillen tussen de twee financieringsvormen.

Verschillen tussen een kredietlijn en een lening

De persoonlijke lening of de autolening zijn maar enkele voorbeelden van een lening op afbetaling. Bij dergelijke leningen is er altijd sprake van een contract van bepaalde duur. Je weet op voorhand hoeveel je maandelijks moet afbetalen en wanneer de lening volledig is terugbetaald. Dat is niet het geval bij een kredietlijn. De looptijd van een kredietlijn is doorgaans van onbepaalde duur.

De kredietgever bepaalt op voorhand hoeveel geld er ter beschikking wordt gesteld via een kredietlijn. In tegenstelling tot een gewone krediet ben je niet verplicht om het volledige bedrag te gebruiken. Je bent vrij om te bepalen hoeveel je gebruikt en wanneer je het beschikbare kapitaal wilt gebruiken. Je kan een kredietlijn met andere woorden volledig afstemmen op je behoeften en voorkeuren. Zo kan je het kapitaal bijvoorbeeld gebruiken wanneer je een gat hebt in je budget, of wanneer je een nieuwe televisie wilt kopen.

Hoeveel kost een kredietlijn?

Een kredietlijn is gratis zolang je geen beroep doet op het beschikbare kapitaal. Pas zodra je een deel van dat geld gebruikt, zal de kredietgever een rentevergoeding aanrekenen. Het betreft een variabele rentevoet die iedere maand kan wijzigen. Het jaarlijks kostenpercentage wordt berekend op basis van het kapitaal dat uitgeleend wordt. Het jaarlijks kostenpercentage (JKP) schommelt doorgaans rond de 9,50 en 12,50 procent. Het ligt daarmee in lijn met het jaarlijks kostenpercentage van de duurdere persoonlijke leningen.

Minimale terugbetalingen kredietlijn

In tegenstelling tot een gewone lening op afbetaling hoef je het geleende bedrag niet in vaste schijven terug te betalen. Je bent vrij om te bepalen hoeveel je maandelijks terugbetaalt. Al hanteren de meeste kredietgevers wel een bepaald minimum. Zo kunnen ze vragen om iedere maand bijvoorbeeld minstens 6 procent van het geleende bedrag terug te betalen. Anderen werken met een kredietlijn zonder verplichte periodieke terugbetalingen.

De kredietgevers zijn wettelijk verplicht om bepaalde nulstellingstermijnen te hanteren. Dat is de periode waarbinnen je je zichtrekening of kredietkaart moet aanzuiveren. De maximale looptijd van een nulstellingstermijn is afhankelijk van het type kredietlijn. Voor kredietlijnen met een verplichting tot periodieke terugbetaling mag de nulstellingstermijn maximaal vijf jaar bedragen voor kredietopeningen lager of gelijk aan 5.000 euro en maximaal 8 jaar voor kredietopeningen hoger dan 5.000 euro.

Voor kredietopeningen zonder een verplichting tot periodieke terugbetaling gelden er andere nulstellingstermijnen. Voor bedragen hoger dan 3.000 euro bedraagt de nulstellingstermijn vijf jaar. Voor lagere bedragen is er een nulstellingstermijn van één jaar van toepassing. Een kredietgever kan zelf bepalen of hij al dan niet de nulstellingstermijn contractueel korter houdt dan de wettelijke maximumtermijn.

Controle profiel

Wie een kredietlijn aanvraagt, moet aan dezelfde voorwaarden voldoen als zij die een krediet aanvragen. Zo mag je niet op de zwarte lijst van de Nationale Bank staan. In dat geval kunnen de kredietgevers weigeren om je een kredietlijn te geven op je zichtrekening of kredietkaart. Kredietgevers zijn hoe dan ook verplicht de zwarte lijst te raadplegen voordat ze je geld lenen. Dat geldt zowel voor leningen als voor kredietlijnen.

De strikte controle van het profiel van de kredietnemer is hoe dan ook geen overbodige luxe. Cijfers van de Nationale Bank tonen aan dat ruim 230.000 kredietnemers er niet in slagen om hun kredietlijn volledig terug te betalen. En dat is niet zonder gevolgen voor de wanbetaler. Zo komt hij niet alleen op de zwarte lijst van de Nationale Bank terecht, maar riskeert hij ook hoge boetes. De kredietgevers kunnen onder meer een extra vergoeding aanrekenen wanneer iemand het geleende kapitaal niet tijdig terugbetaalt. Ook kunnen ze in het slechtste geval het contract volledig stopzetten.

Kredietlijnen vergelijken

Dankzij de digitalisering is het zeer eenvoudig om alle kredietlijnen te vergelijken. Eén bezoekje aan onze site volstaat om te achterhalen bij welke kredietgever je de goedkoopste kredietlijn krijgt. Wij maken een vergelijking op basis van onder meer het jaarlijks kostenpercentage en de algemene voorwaarden. Vergeet niet: Geld lenen kost ook geld!

Concreet voorbeeld: Het vast jaarlijkse kostenpercentage (JKP): 6,99 % (vaste jaarlijkse actuariële debetrentevoet: 6,99%) , voor een lening op afbetaling van € 7.300 met een looptijd van 42 maanden. De maandelijkse terugbetaling zal € 195,72 bedragen, voor een totaal terug te betalen bedrag van € 8.220,24. Het vast jaarlijks kostenpercentage kan verschillen naargelang het kredietbedrag, de looptijd van het kredietcontract, de opnamemodaliteiten of de gekozen betalingsmodaliteiten. Lening op afbetaling voor particulieren, onder voorbehoud van aanvaarding van uw dossier en wederzijds akkoord. Rentepercentages en productvoorwaarden veranderen regelmatig. Omdat betrouwbare vergelijkingen slechts mogelijk zijn op basis van actuele gegevens, wordt de productinformatie (zoals rentegegevens) die we verstrekken in veel gevallen dagelijks, of zo vaak als nodig, geactualiseerd. Bankshopper.be is zelf geen kredietmakelaar noch kredietgever.

Let op, geld lenen kost geld