Kosten nalatenschapsdossier bij de banken

Kies uw criteria

17 product(en) gevonden

Naam van de bank
 • Credit Europe Bank
  Credit Europe Bank
  Credit Europe Bank rekent geen kosten aan.
 • BKCP
  BKCP
  De kosten bedragen 50 EUR.
 • Deutsche Bank
  Deutsche Bank
  De jaarlijkse kost per dossier bedraagt 150,00 EUR.
 • Crelan
  Crelan
  Geen kosten indien jonger dan 18 jaar.
  70,00 EUR indien ouder dan 18 jaar.
 • CPH
  CPH
  De kosten bedragen 95 EUR.
 • CKV
  CKV
  De kosten bedragen 100 EUR.
 • CBC
  CBC
  Geen kosten indien jonger dan 18 jaar.
  61,94 EUR indien ouder dan 18 jaar.
 • Belfius
  Belfius
  De jaarlijkse kost per dossier bedraagt 75,00 EUR.
 • Nagelmackers
  Nagelmackers
  De kosten bedragen 121 EUR
 • Bank J.Van Breda & C°
  Bank J.Van Breda & C°
  Bank J.Van Breda & C° rekent geen kosten aan.
 • Banca Monte Paschi Belgio
  Banca Monte Paschi Belgio
  De kosten bedragen 150 EUR.
 • AXA
  AXA
  De jaarlijkse kost per dossier bedraagt 75,00 EUR.
 • Argenta
  Argenta
  De jaarlijkse kost per dossier bedraagt 40,00 EUR.
 • BNP Paribas Fortis
  BNP Paribas Fortis
  Geen kosten indien jonger dan 18 jaar.
  50 EUR/jaar indien ouder dan 18 jaar.
 • bpost bank
  bpost bank
  Tegoed kleiner dan 2500 EUR kosten 50,00 EUR.
  Tegoed 2500 EUR of meer kosten 150,00 EUR.
 • Beobank
  Beobank
  Ten belope van het beschikbaar saldo. Kost max. 90,75 EUR.
 • ABK-bank
  ABK-bank
  ABK-bank rekent geen kosten aan.

Kosten nalatenschapsdossier bij de banken

Het is belangrijk dat u het overlijden van een dierbare meldt aan de bank van de overledene. Uw bank zal zo in staat zijn de financiële en fiscale verplichtingen te vervullen, en belangrijke zaken in orde te brengen met het oog op de verdeling van de nalatenschap.

Alle banken moeten een overzicht opstellen, op datum van overlijden, van alle tegoeden die zij houden in naam van de overledene of zijn echtgeno(o)t(e). Zij moeten dat meedelen aan het Bestuur der Registratie. Pas daarna kunnen zij overgaan tot uitbetaling van de gelden aan de erfgenamen. Deze verplichting geldt enkel bij overleden rijksinwoners. Indien de overledene in het buitenland woonde, moeten de banken de kennisgeving niet verzenden.

Elke bank is vrij om te bepalen hoeveel ze voor deze dienst zal aanrekenen. Sommige banken doen het gratis, andere rekenen dan weer kosten aan. Een overzicht.

Rentepercentages en productvoorwaarden veranderen regelmatig. Omdat betrouwbare vergelijkingen slechts mogelijk zijn op basis van actuele gegevens, wordt de productinformatie (zoals rentegegevens) die we verstrekken in veel gevallen dagelijks, of zo vaak als nodig, geactualiseerd.