Kbc wijzigt de rente van de termijnrekeningen

30 januari 2012

In detail

Kbc Bank wijzigt vanaf 30 januari 2012 de rentevoeten van enkele termijnrekeningen. Zo daalt de rente van de termijnrekening op twee jaar van 1,85% naar 1,75% en van de termijnrekening op 3 jaar van 2,10% naar 2,00%. De rente van de termijnrekening op vier jaar stijgt van 2,25% naar 2,35% en van de termijnrekening op vijf jaar van 2,45% naar 2,75%. De rentevoet van de termijnrekening met duurtijd van 1 jaar blijft onveranderd. De inkomsten, voortvloeiend uit kasbons, die in België geïnd worden, zijn onderhevig aan een roerende voorheffing van 21% (in bepaalde omstandigheden vermeerderd met een bijkomende heffing van 4%). De fiscale behandeling is afhankelijk van de individuele situatie van elke belegger. U betaalt geen kosten (uitgifteprijs 100%).