KBC IFIMA geeft Note uit in Turkse Lira op 2 jaar met een vaste interestvoet

17 september 2012

Voornaamste voorwaarden

Het betreft een publiek aanbod van notes uitgedrukt in Turkse Lira (TRY) met coupures van TRY 2500 en met een looptijd van 2 jaar. De uitgifteprijs is vastgesteld op 101,00% per coupure, namelijk per coupure TRY 2525. Jaarlijks heeft u per coupure recht op een coupon met een bruto interestvoet van 7,00% per jaar, namelijk TRY 175 per coupure. Op de eindvervaldag heeft u recht op de terugbetaling van 100% van het belegde bedrag (vóór distributievergoeding), namelijk TRY 2500 per coupure. Mochten de emittent en de garant in gebreke blijven, loopt de belegger het risico een lager bedrag of zelfs niets terug te krijgen. Dit instrument richt zich tot beleggers die over voldoende kennis of ervaring beschikken om, in het licht van hun financiële situatie, de voordelen en risico’s te kunnen inschatten van een belegging in dit type instrument (met name vertrouwd zijn met de interestvoeten en wisselkoersen). Het bruto actuarieel rendement bedraagt 6,45% bruto (vóór roerende voorheffing), indien de Notes tot de eindvervaldag worden aangehouden. De inschrijfperiode tot en met 31 oktober 2012, behoudens vervroegde afsluiting.

Op 10 September 2012, was 1 euro TRY 2,3030 waard. Om een coupure van TRY 2.500 te verkrijgen aan deze koers, zou u EUR 1.085,54 moeten betalen (voor kosten). Als de euro op de eindvervaldag 10% in waarde stijgt ten opzichte van de Turkse Lira (naar TRY 2,5333 voor EUR 1), krijgt u slechts EUR 986,86 voor uw coupure van TRY 2.500. De waarde van uw kapitaal zal dus gedaald zijn met 9,1%. Omgekeerd zult u EUR 1,206.16 ontvangen voor uw coupure van TRY 2.500 als de waarde van de euro met 10% daalt ten opzichte van de Turkse Lira (naar TRY 2,0727 voor EUR 1). Op die manier zult u een meerwaarde van 11,1% op de munt behaald hebben.

De inkomsten, voortvloeiend uit de Notes, die in België geïnd worden, zijn onderhevig aan een roerende voorheffing van 21% (in bepaalde omstandigheden vermeerderd met een bijkomende heffing van 4%). De fiscale behandeling is afhankelijk van de individuele situatie van elke belegger. Sommige beleggers komen evenwel onder bepaalde voorwaarden in aanmerking voor een vrijstelling.