Stem op de Bank van het Jaar 2018

Stem nu

KBC IFIMA geeft Note uit in Noorse Kroon op 5 jaar met een vaste interestvoet

12 november 2012

Voornaamste voorwaarden

Het betreft een publiek aanbod van notes uitgedrukt in Noorse Kroon (NOK) met coupures van NOK 10.000, en met een looptijd van 5 jaar. De uitgifteprijs is vastgesteld op 101,875% per coupure, namelijk NOK 10.187,5 per coupure. Jaarlijks heeft u per coupure recht op een coupon met een bruto interestvoet van 4,125% per jaar, namelijk NOK 412,5 per coupure. Op de eindvervaldag heeft u recht op de terugbetaling van 100% van het belegde bedrag (vóór distributievergoeding), namelijk NOK 10.000 per coupure. Mochten de emittent en de garant in gebreke blijven, loopt de belegger het risico een lager bedrag of zelfs niets terug te krijgen. Dit instrument richt zich tot beleggers die over voldoende kennis of ervaring beschikken om, in het licht van hun financiële situatie, de voordelen en risico's te kunnen inschatten van een belegging in dit type instrument (met name vertrouwd zijn met de interestvoeten en wisselkoersen). Het bruto actuarieel rendement bedraagt 3,71% bruto (vóór roerende voorheffing), indien de Notes tot de eindvervaldag worden aangehouden. De inschrijfperiode tot en met 3 december  2012, behoudens vervroegde afsluiting.

Op 6 november 2012, was EUR 1 NOK 7,3220 waard. Om een coupure van NOK 10.000 te verkrijgen aan deze koers, zou u EUR 1.365,75 moeten betalen (voor kosten). Als de NOK op de eindvervaldag 10% in waarde daalt ten opzichte van de EUR (naar NOK 8,1376 voor EUR 1), krijgt u EUR 1.229,17 voor uw coupure van NOK 10.000. De waarde van uw kapitaal zal dus gedaald zijn met 10%. Omgekeerd zult u EUR 1.502,32 ontvangen voor uw coupure van NOK 10.000 als de waarde van de NOK met 10% gestegen is ten opzichte van de EUR (naar NOK 6,6564 voor EUR 1). Op die manier zult u een meerwaarde van 10% op de munt behaald hebben.

De inkomsten, voortvloeiend uit de Notes, die in België geïnd worden, zijn onderhevig aan een roerende voorheffing van 21% (in bepaalde omstandigheden vermeerderd met een bijkomende heffing van 4%). De fiscale behandeling is afhankelijk van de individuele situatie van elke belegger. Sommige beleggers komen evenwel onder bepaalde voorwaarden in aanmerking voor een vrijstelling.

Conclusie: Wij lopen niet echt warm voor deze uitgifte omdat we geen opwaarts potentieel zien in de Noorse Munt.