Stem op de Bank van het Jaar 2018

Stem nu

KBC IFIMA geeft Note uit in Noorse Kroon op 5 jaar met een vaste interestvoet

4 juli 2012

Voornaamste voorwaarden

Het betreft een publiek aanbod van notes uitgedrukt in Noorse Kroon (NOK) met Coupures van NOK 10.000, en met een looptijd van 5 jaar. De uitgifteprijs is vastgesteld op 101,875% per coupure, namelijk NOK 10.187,5 per coupure. Jaarlijks heeft u per coupure recht op een coupon met een bruto interestvoet van 4,75% per jaar, namelijk NOK 475 per Coupure. Op de Eindvervaldag heeft u recht op de terugbetaling van 100% van het belegde bedrag (vóór Distributievergoeding), namelijk NOK 10.000 per Coupure. Mochten de emittent en de garant in gebreke blijven, loopt de belegger het risico een lager bedrag of zelfs niets terug te krijgen. Dit instrument richt zich tot beleggers die over voldoende kennis of ervaring beschikken om, in het licht van hun financiële situatie, de voordelen en risico's te kunnen inschatten van een belegging in dit type instrument (met name vertrouwd zijn met de interestvoeten en wisselkoersen).

Op 27 juni 2012, was 1 EUR 7,5230 NOK waard. Om een coupure van 10.000 NOK te verkrijgen aan deze koers, zou u 1329,26 EUR moeten betalen (voor kosten). Als de euro op de eindvervaldag 10% in waarde stijgt ten opzichte van de Noorse Kroon (naar 8,2753 voor 1 EUR), krijgt u slechts 1208,42 EUR voor uw coupure van 10.000 NOK. De waarde van uw kapitaal zal dus gedaald zijn met 9,1%. Omgekeerd zult u 1476,95 EUR ontvangen voor uw coupure van 10.000 NOK als de waarde van de euro met 10% daalt ten opzichte van de Noorse Kroon (naar 6,7707 NOK voor 1 EUR). Op die manier zult u een meerwaarde van 11,1% op de munt behaald hebben.

De inkomsten, voortvloeiend uit de Notes, die in België geïnd worden, zijn onderhevig aan een roerende voorheffing van 21% (in bepaalde omstandigheden vermeerderd met een bijkomende heffing van 4%). De fiscale behandeling is afhankelijk van de individuele situatie van elke belegger. Sommige beleggers komen evenwel onder bepaalde voorwaarden in aanmerking voor een vrijstelling.