Stem op de Bank van het Jaar 2018

Stem nu

KBC en CBC lanceren de volkslening

31 januari 2014

Vanaf begin februari bieden KBC en CBC de KBC/CBC-Volkslening aan zijn cliënten aan. Met de volkslening wil de Belgische regering beroep doen op het spaarwezen om geld te investeren in een project met een sociaal-economisch of maatschappelijk verantwoord doel.

De volkslening wordt op de markt gebracht onder de vorm van een doorlopende uitgifte van een kasbon met jaarlijkse rente-uitkering. De looptijden zijn 5, 6, 7, 8, 9 en 10 jaar. Spaarders kunnen intekenen vanaf 200 euro. Per looptijd wordt een andere brutorente aangeboden, een TAK 21 variant wordt niet aangeboden.

Rentepercentage

  • 5 jaar – 1,80%
  • 6 jaar – 2,10%
  • 7 jaar – 2,15%
  • 8 jaar – 2,30%
  • 9 jaar – 2,40%
  • 10 jaar – 2,75%

De KBC/CBC-Volkslening geniet van een fiscaal gunstregime. Er is een verlaagde roerende voorheffing van toepassing op de rente van dit product, nl. 15 % in plaats van 25 %. Inschrijven op de KBC-Volkslening is mogelijk vanaf 3 februari 2014.

Met het geld opgehaald via de volkslening zal KBC/CBC kredieten verlenen om te investeren in infrastructuur van algemeen belang, zoals ziekenhuizen of scholen.

Vergelijk alle volksleningen of vergelijk ze met kasbons en termijnrekeningen.