Integrale past gewaarborgde rentevoet van de levensverzekering aan vanaf 1 januari 2013

26 november 2012

In detail

Wegens de sterke en aanhoudende daling van de Staatsobligaties op de financiële markten heeft de Raad van Bestuur van Integrale beslist om vanaf 1 januari 2013 de gewaarborgde rentevoet te verlagen. De nieuwe gewaarborgde rentevoet zal 2,25 % bedragen.

De rendementen van de overheidsobligaties vertoonden over de afgelopen 10 jaar een structurele daling en kwamen de voorbije maanden zelfs nog meer onder druk te staan. Daarom is het noodzakelijk om de gewaarborgde rentevoet op de nieuwe verbintenissen aan te passen.

De daling van de gewaarborgde rentevoet naar 2,25 % is van toepassing op de nieuwe contracten en voor alle nieuwe aangeslotenen aan de bestaande contracten vanaf 1 januari 2013.

De daling van de gewaarborgde rentevoet naar 2,25 % heeft geen enkele invloed op de reserves die tot eind 2012 werden opgebouwd. Deze reeds opgebouwde reserves blijven verder genieten van de gewaarborgde rentevoeten uit het verleden, en dit tot het voorziene einde van de looptijd. Afhankelijk van de afsluitingsdatum bedragen de gewaarborgde rentevoeten 4,75 %; 3,75 % en 3,25 %.

Voor de contracten met terugkerende premies, is de nieuwe rentevoet van toepassing op de premieverhogingen tegenover het premieniveau van eind december 2012. Voor de contracten met eenmalige premies is de rentevoet van 2,25 % van toepassing vanaf 1 januari 2013 op elke nieuwe storting.

Het rendement van een levensverzekering wordt opgebouwd over een lange termijn. In plaats van het nastreven van rendement op korte termijn, kiest Integrale voor soliditeit en veiligheid op lange termijn. Bovendien wenst Integrale de solidariteit tussen haar aangeslotenen binnen redelijke, technische grenzen te houden. Deze technische aanpassing verandert op geen enkele manier het principe van volledige (100 %) herverdeling van de winst. Na het aanleggen van de nodige reserves en voorzieningen zal Integrale, door de toekenning van eenzelfde totaal rendement (gegarandeerde rentevoet en winstverdeling), de verdeling van de resultaten aan alle aangeslotenen als doel blijven stellen.