Stem op de Bank van het Jaar 2018

Stem nu

ING verlaagt de spaarrente

9 december 2013

In detail

Naar aanleiding van de gewijzigde marktomstandigheden wijzigt ING de rente van haar spaarrekeningen. De nieuwe rentevoeten zijn geldig vanaf 9 december 2013. Hieronder vindt u een overzicht van de nieuwe rentevoeten.

ING Lion Deposit*

  • De basisrente wordt 0,50% (voorheen 0,70%)
  • De getrouwheidspremie wordt 0,25% (voorheen 0,30%)

ING Lion Premium Boekje*

  • De basisrente wordt 0,40% (voorheen 0,65%)
  • De getrouwheidspremie wordt 1,20% (voorheen 1,00%)

ING Groen Boekje

  • De basisrente blijft ongewijzigd op 0,50%
  • De getrouwheidspremie wordt 0,25% (voorheen 0,30%)

Er is geen roerende voorheffing verschuldigd op de eerste renteschijf (geplafonneerd op 1880 euro voor het inkomstenjaar 2013) ontvangen per rekening, per natuurlijke persoon met verblijfplaats in België, en per jaar. Dat bedrag wordt verdubbeld voor rekeningen geopend op naam van gehuwd of wettelijk samenwonenden (m.a.w. een plafond van 3760 euro voor het inkomstenjaar 2013). De roerende voorheffing bedraagt 15% voor elke rentevergoeding die het plafond overtreft, en wordt automatisch bij de bron ingehouden door uw bank. Als u verschillende spaarrekeningen heeft, moet u op uw belastingaangifte de rentevergoeding vermelden die het plafond overtreft, en waarop nog geen roerende voorheffing is ingehouden.

Alle gereglementeerde spaarrekeningen vergelijken kan via onze handige vergelijkingstabel of spaarsimulator.

*De vermelde rentevoeten zijn geldig op spaarsommen die lager zijn of gelijk aan € 500.000.