ING verlaagt de spaarrente

30 september 2013

In detail

Naar aanleiding van de gewijzigde marktomstandigheden wijzigt ING de rente van haar spaarrekeningen. De nieuwe rentevoeten zijn geldig vanaf 1 Oktober 2013. Hieronder vindt u een overzicht van de nieuwe rentevoeten.

ING Oranje boekje

  • De basisrente wordt op 0,40% (voorheen 0.50%)
  • De getrouwheidspremie blijft ongewijzigd op 1,00%

ING Lion Deposit*

  • De basisrente wordt 0,70% (voorheen 0,90%)
  • De getrouwheidspremie wordt 0,30% (voorheen 0,25%)

ING Lion Premium Boekje*

  • De basisrente wordt 0,65% (voorheen 0,80%)
  • De getrouwheidspremie blijft ongewijzigd op 1,00%

ING Groen Boekje

  • De basisrente wordt 0,50% (voorheen 0,60%)
  • De getrouwheidspremie blijft ongewijzigd op 0,30%

ING Go to 18-Boekje

  • De basisrente wordt 0,75% (voorheen 0,85%)
  • De getrouwheidspremie blijft ongewijzigd op 0,30%

Belastingvoordelen

De interesten op uw spaarboekje zijn vrijgesteld van roerende voorheffing als ze niet meer dan 1.880 euro per belastingplichtige bedragen (inkomstenjaar 2013). Gehuwd of wettelijk samenwonend? Dan bent u op uw gemeenschappelijke spaarrekening vrijgesteld van roerende voorheffing tot 3.760 euro per koppel (inkomstenjaar 2013).

*De vermelde rentevoeten zijn geldig op spaarsommen die lager zijn of gelijk aan € 500.000.