ING verlaagt de spaarrente

13 maart 2013

In detail

Naar aanleiding van de gewijzigde marktomstandigheden wijzigt nu ook ING de rente van haar spaarrekeningen. De nieuwe rentevoeten zijn geldig vanaf 15 maart 2013. Hieronder vindt u een overzicht van de nieuwe rentevoeten.

ING Groen Boekje

  • De basisrente wordt 0,60% (voorheen 0,75%)
  • De getrouwheidspremie wordt 0,30% (voorheen 0.25%)

ING Lion Deposit

  • De basisrente wordt 1,10% (voorheen 1,30%)
  • De getrouwheidspremie blijft ongewijzigd op 0,30%

ING go to 18-boekje

  • De basisrente wordt 0,85% (voorheen 1,00%)
  • De getrouwheidspremie blijft ongewijzigd op 0,30%

De rente van het ING Lion Premium Boekje en van het ING Oranke Boekje blijven ongewijzigd.

Belastingvoordelen

De interesten op uw spaarboekje zijn vrijgesteld van roerende voorheffing als ze niet meer dan 1.880 euro per belastingplichtige bedragen (inkomstenjaar 2013). Gehuwd of wettelijk samenwonend? Dan bent u op uw gemeenschappelijke spaarrekening vrijgesteld van roerende voorheffing tot 3.760 euro per koppel (inkomstenjaar 2013).