Stem op de Bank van het Jaar 2018

Stem nu

Hoogste spaarrente op ROC spaarrekening Banca Monte Paschi

12 december 2011

In detail

Banca Monte Paschi Belgio lanceert de ROC spaarrekening. De Paschi Roc is een gereglementeerde spaarrekening met een totale rente van 3% (basisrente 2.40% + 0.60 getrouwheidspremie – beiden op jaarbasis) en enkel voor nieuw kapitaal. Nieuwe klanten maar ook klanten die bij deze bank al een rekening hebben komen in aanmerking. Er kan slechts één bedrag gestort worden : € 100.000. Het geld mag niet afkomstig zijn van een andere spaarrekening bij deze bank (max. 3 maand op een rekening).  Indien u minder dan € 100.000 stort zal het totale bedrag automatisch op de zichtrekening teruggestort worden. Stort u meer dan € 100.000, dan zal er enkel rekening gehouden worden met de  maximum storting van € 100.000.

Banca Monte Paschi Belgio is de enige bank naar Belgisch recht van Italiaanse herkomst die in België actief is. De bank is sinds 1947 in België aanwezig en biedt zowel particulieren als Belgische en buitenlandse bedrijven en instellingen haar diensten aan. Banca Monte Paschi Belgio maakt deel uit van de groep Monte dei Paschi di Siena, waarvan de moedermaatschappij in 1472 werd gesticht. Deze bankgroep is in heel de wereld aanwezig en telt alleen al in Italië meer dan 3.000 agentschappen.

De kredietwaardigheidsratings van de groep Monte dei Paschi di Siena daalden in oktober 2011 gevoelig. Zo verlaagde Moody's de rating naar Baa1, Fitch naar BBB+ en Standard & Poors eveneens naar BBB+. Van een bank met een rating BBB wordt algemeen aangenomen dat ze gedegen maatregelen heeft genomen tegen lichte economische veranderingen, maar als de markt en het economisch klimaat echter te sterk verandert, dan zou dit de positie van de bank op de lange termijn kunnen schaden.

De tegoeden op zichtrekeningen, spaarrekeningen en termijnrekeningen bij deze bank zijn beschermd tot 100.000 euro per persoon door de Belgische depositogarantiebescherming. Ook kasbons op een effectenrekening uitgegeven door de bank vallen onder de depositogarantiebescherming.

Door een combinatie van meerdere factoren zoals de fel gestegen en boven het marktgemiddelde liggende rente voor bepaalde producten van deze bank, de recente ratingverlagingen van de groep waartoe deze bank behoort en de schuldencrisis van het thuisland Italië, is het aangeraden om onder het toepasselijke plafond van Belgische depositogarantiebescherming (100.000 euro per persoon en per bank) te blijven. Zo mag u er zeker van zijn dat u uw centen zult terugzien. U moet er wel rekening mee houden dat ze bij een eventueel faillissement meerdere maanden geblokkeerd kunnen worden alvorens u ze effectief recupereert.