Geldreserve

27 product(en) gevonden

Bank
Naam van rekening
Maandelijkse aflossing
Totale interest
Rente (JKP)

Geldreserve

Wie een beetje extra geld nodig heeft, hoeft niet onmiddellijk een persoonlijke lening af te sluiten. Er is namelijk een alternatief: de geldreserve of kredietopening. De geldreserve is een kredietlijn die de bank of de kredietgever opent op jouw naam. Meestal is dat de mogelijkheid om onder nul te gaan op je zichtrekening.

De geldreserve is met andere woorden het ideale product om onverwachte uitgaven op te vangen. Je kan die geldreserve aanspreken voor een aankoop zonder verantwoording. Dat is bijvoorbeeld niet het geval bij talloze andere leningen, zoals een hypothecaire lening of groene lening. Je kan overigens geld opnemen tot het toegestane limiet. Bij de start van het contract wordt er bepaald hoeveel geld er ter beschikking wordt gesteld.

Typische kenmerken van een geldreserve

De geldreserve is heeft een aantal verschillen in vergelijking met de lening op afbetaling. In tegenstelling tot een persoonlijke lening is er geen sprake van een vaste einddatum. Een geldreserve is met andere woorden een contract van onbepaalde duur. De kredietlijn loopt dus zolang je dat zelf wilt. Doordat er geen sprake is van een einddatum, werken de kredietgevers met variabele rentetarieven die iedere maand kunnen wijzigen. Die tarieven zitten vervat in het jaarlijks kostenpercentage (JKP).

Een geldreserve is namelijk een duur product in vergelijking met andere kredieten. Het jaarlijks kostenpercentage (JKP) schommelt gemiddeld tussen 9,50 en 12,50 procent. Daarom is het ook aangeraden om de kredietopening enkel te gebruiken voor onvoorziene uitgaven. Je bent overigens niet verplicht om de volledige geldreserve te gebruiken. Zo is het perfect mogelijk om slechts een fractie van de geldreserve te gebruiken indien dat nodig is.

Wie bijvoorbeeld grotere bedragen nodig heeft, kan beter een lening op afbetaling afsluiten. Voor zeer specifieke projecten – zoals de plaatsing van isolatie of zonnepanelen- is het zelfs mogelijk om lening tegen een gunsttarief te krijgen. Dat kan bijvoorbeeld door te kiezen voor een groene lening. Vanzelfsprekend hoef je geen rentevergoeding te betalen als je geen gebruikt maakt van de geldreserve.

De kredietgevers bepalen zelf hoeveel geld ze ter beschikking stellen. Het toegestane kredietbedrag is onder meer afhankelijk van je risicoprofiel. De kredietlijn bedraagt doorgaans tussen 1.250 euro en 10.000 euro.

Nulstellingstermijn geldreserve

De nulstellingstermijn is de belangrijkste vereiste waaraan je je dient te houden bij een geldreserve. Je bent immers verplicht om het geleende kapitaal binnen een bepaalde periode volledig terug te betalen. De kredietgevers moeten zich aan wettelijke maxima houden. Momenteel bedraagt de nulstellingstermijn vijf jaar voor kredietopeningen boven de 3.000 euro. Wie bijvoorbeeld een geldreserve van 4.000 euro aangaat, moet dus minstens eenmaal per vijf jaar het volledig kapitaal terugbetalen.

Wanneer je een geldreserve of kredietopening hebt die minder dan 3.000 euro bedraagt, dan moet je het geld zelfs eenmaal per jaar terugbetalen. De kredietgevers waarschuwen je op voorhand wanneer de nulstellingstermijn nadert.

Geldreserves vergelijken loont

Doordat een geldreserve een duur product is, is het aangeraden om zoveel mogelijk financiële spelers te vergelijken. Dat is perfect mogelijk op onze site. Wij vergelijken alle banken en kredietgevers die dergelijke producten aanbieden. Via onze simulatie kom je in een oogopslag te weten bij welke speler je de goedkoopste geldreserve krijgt. In sommige gevallen is het perfect mogelijk om een geldreserve online aan te vragen. Alle aanvragen zijn hoe dan ook onder voorbehoud van aanvaarding. Ga dus niet over één nacht ijs, want geld lenen kost ook geld.

Pas op voor wanbetalingen

Wie zich niet aan de nulstellingstermijnen houdt, komt op de zwarte lijst van de Nationale Bank terecht. De kredietgevers zijn verplicht die lijst te raadplegen vooraleer ze iemand een lening of een kredietopening toekennen. Na vereffening van de schuld is de kredietgever wettelijk verplicht om de betaling binnen acht dagen aan de Centrale voor kredieten aan particulieren te melden. De wanbetaling blijft hoe dan ook nog één jaar op de zwarte lijst staan.

Concreet voorbeeld: Het vast jaarlijkse kostenpercentage (JKP): 6,99 % (vaste jaarlijkse actuariële debetrentevoet: 6,99%) , voor een lening op afbetaling van € 7.300 met een looptijd van 42 maanden. De maandelijkse terugbetaling zal € 195,72 bedragen, voor een totaal terug te betalen bedrag van € 8.220,24. Het vast jaarlijks kostenpercentage kan verschillen naargelang het kredietbedrag, de looptijd van het kredietcontract, de opnamemodaliteiten of de gekozen betalingsmodaliteiten. Lening op afbetaling voor particulieren, onder voorbehoud van aanvaarding van uw dossier en wederzijds akkoord. Rentepercentages en productvoorwaarden veranderen regelmatig. Omdat betrouwbare vergelijkingen slechts mogelijk zijn op basis van actuele gegevens, wordt de productinformatie (zoals rentegegevens) die we verstrekken in veel gevallen dagelijks, of zo vaak als nodig, geactualiseerd. Bankshopper.be is zelf geen kredietmakelaar noch kredietgever.

Let op, geld lenen kost geld