Geen winstdeelnames in 2012 voor Firstrekening van Ethias

5 november 2012

In detail

Naar aanleiding van de financiële crisis in 2008 koppelde de Europese Commissie de staatssteun voor Ethias, net als voor andere financiële groepen, aan de naleving van diverse verplichtingen. In deze context werd Ethias vanaf 20 mei 2010 verplicht om geen nieuwe verzekeringscontracten Leven voor particuliere cliënten meer te commercialiseren. Teneinde de verplichting tot afbouw van de reserves Leven Individueel (hoofdzakelijk aangelegd door het FIRST-gamma) na te komen was Ethias bovendien vanaf 20 februari 2012 verplicht om de gewaarborgde rentevoet van de FIRST Rekeningen en Top FIRST te verlagen naar 0 % voor alle nieuwe stortingen alsook voor het toekomstige rendement van bepaalde contracten ouder dan 8 jaar.

Ethias meldt op haar website nu reeds dat het rendement van de First-producten dit jaar beperkt blijft tot de gewaarborgde rentevoet. Dat betekent dat er op de First Rekening dit jaar geen enkele winstdeelname zal worden uitgekeerd.

Gezien de afwezigheid van winstdeelnames (WD) in 2012 en de zwakke vooruitzichten voor de komende jaren stelt Ethias haar cliënten voor het spaargeld van hun FIRST-contract (geheel of gedeeltelijk) op te nemen (valorisatie van de intresten tot 31/12/2012) en over te zetten naar een contract CertiFlex-8 (geen instapkosten op de overdrachten en storting door Ethias van een bonus van € 50 per schijf van € 10 000).

Er zullen in 2012 ook geen WD’s zijn voor First Fiscaal en First Pensioensparen om dezelfde redenen als voor de FIRST Rekening (de toekomstperspectieven zijn ook identiek).

Een overzicht van alle tak 21 spaarverzekeringen kan u hier vinden.