Fluxys geeft nieuwe obligaties uit in euro

2 april 2012

In detail

Fluxys geeft op de Belgische markt nieuwe obligaties met een nominale waarde van 1000 euro uit om zijn investeringsprogramma te financieren en zijn balansstructuur te optimaliseren. De onderneming verwacht om 100 tot 350 miljoen euro op te halen. 

Met de uitgifte wil Fluxys zijn financiële structuur doen evolueren naar een verhouding die meer in lijn ligt met het regulatoir kader in België (verhouding 1/3 eigen vermogen en 2/3 vreemd vermogen).

Voorts zullen de fondsen worden gebruikt ter financiering van de projecten in het langetermijn-investeringsprogramma van de onderneming dat in uitvoering is sinds 2009 en jaarlijks wordt aangepast aan de behoefte van de aardgasmarkt. Voor de komende 10 jaar vertegenwoordigt het programma nog een bedrag van iets meer dan 1,5 miljard euro en de projecten zijn erop gericht om de draaischijfrol van het Belgische net verder te versterken en zo de bevoorradingszekerheid en de goede werking van de markt te ondersteunen.

De inschrijvingsperiode voor de nieuwe obligaties (Code ISIN BE0002148501) start op 4 april 2012 om 9 uur en eindigt op 27 april 2012 om 16 uur (behalve bij vervroegde afsluiting). De obligatie biedt een jaarlijkse coupon van 4,250% bruto, wat een bruto actuarieel rendement geeft van 3,894% op de uitgifteprijs van 101,875% (verkoopscommissie inbegrepen). De obligaties zullen worden toegelaten voor verhandeling op de gereglementeerde markt van Euronext Brussels.