Stem op de Bank van het Jaar 2018

Stem nu

Fintro verlaagt de rente van spaarrekeningen

29 maart 2016

Fintro wijzigt de rente van haar spaarrekeningen. De nieuwe rentevoeten zullen geldig zijn vanaf 31 maart 2016. Hieronder vindt u een overzicht van de nieuwe rentevoeten.

Fintro woonsparen

  • De basisrente wordt 0.01% (voorheen 0.05%)
  • De getrouwheidspremie wordt 1.00% (voorheen 1.20%)

Fintro klassieke spaarrekening

  • De basisrente wordt 0.01% (voorheen 0.05%)
  • De getrouwheidspremie blijft ongewijzigd op 0.10%

FIntro Blue select spaarrekening

  • De basisrente wordt 0.01% (voorheen 0.05%)
  • De getrouwheidspremie wordt 0.15% (voorheen 0.20%)

Fintro Blue vision spaarrekening

  • De basisrente wordt 0.01% (voorheen 0.05)
  • De getrouwheidspremie wordt 0.90% (voorheen 1.10%)

Fintro jongerenrekening

  • De basisrente wordt 0.70% (voorheen 0.80%)
  • De getrouwheidspremie blijft ongewijzigd op 0.30%

Er is geen roerende voorheffing verschuldigd op de eerste renteschijf (geplafonneerd op 1880 euro voor het inkomstenjaar 2016) ontvangen per rekening, per natuurlijke persoon met verblijfplaats in België, en per jaar. Dat bedrag wordt verdubbeld voor rekeningen geopend op naam van gehuwden of wettelijk samenwonenden (m.a.w. een plafond van 3760 euro voor het inkomstenjaar 2016).

De roerende voorheffing bedraagt 15% voor elke rentevergoeding die het plafond overtreft, en wordt automatisch bij de bron ingehouden door uw bank. Als u verschillende spaarrekeningen heeft, moet u op uw belastingaangifte de rentevergoeding vermelden die het plafond overtreft, en waarop nog geen roerende voorheffing is ingehouden.

Hebt u de juiste spaarrekening? Doe nu de spaartest