Europese spaarrichtlijn: Wat verandert er vanaf 1 januari 2010?

9 december 2009

In detail 

Vanaf 1 januari 2010 stopt België met de afhouding van de woonstaatheffing (Europese heffing).Vanaf die datum zal ons land immers toetreden tot het systeem van informatie- uitwisseling. De woonstaatheffing is een belasting waar Europese residenten aan onderhevig zijn indien ze intresten ontvangen in een andere lidstaat van de Europese Unie dan hun land van residentie.

Concreet

  • Vanaf 1 januari zullen alle belgische banken geen woonstaatheffing meer afhouden op de intresten die zij uitbetalen aan klanten die onderhevig zijn aan de Europese heffing.
  • Vanaf diezelfde dag zal ons land de afhouding vervangen door het systeem van informatie uitwisseling.
  • Vanaf dan zijn de banken verplicht om aan de belgische fiscus de identiteit van de begunstigde, de rekeningnummers alsook het bedrag van de uitbetaalde intresten door te geven.

Belangrijke informatie

Gelieve steeds de juistheid van de rentestanden bij de desbetreffende instellingen na te kijken alvorens een beslissing te nemen. Lees ook onze disclaimer. Dit bericht is louter informatief en geeft niet de mening weer van bankshopper.be. Dit bericht is noch een aanbeveling noch een aanbod of verzoek voor de aankoop of verkoop van produkten of diensten. Aan dit bericht kunnen geen rechten worden ontleend.

Gratis diensten

Op de hoogte blijven van de rentestanden? Schrijf nu gratis in op het bankshopper rentesignaal

Volg het nieuws nog sneller! Abonneer u gratis op de Bankshopper.be RSS feeds

© copyright 2009 Bankshopper.be