Een overzicht van de activiteiten van DSB bank in België

18 oktober 2009

In detail

In België zijn er geen bankactiviteiten van DSB. Er is geen depositowerving en dus ook geen gevaar voor de consument. DSB Bank richtte in 2001 DSB Belgium op. Deze holding werd opgericht met het oog op een verdere expansie van de activiteiten. In 2002 werd Silver Finance overgenomen. Deze maatschappij treedt op als kredietgever en als kredietbemiddelaar. Vandaag beschikt ze over een netwerk van zeven kantoren in gans België. Silver Finance is actief in consumentenkrediet en richt zich rechtstreeks tot de consument. DSB Belgium kocht in 2007 Creafin, een kredietmaatschappij die hypothecaire kredieten verstrekt via onafhankelijke tussenpersonen (voornamelijk kredietmakelaars). In de DSB organisatie zijn 46 werknemers tewerkgesteld en is een kredietportefeuille opgebouwd van 315 miljoen euro.

Wat zijn de gevolgen van het faillissement van DSB Bank voor België ?

Silver Finance treedt op als kredietbemiddelaar en kan autonoom blijven verder werken. Er is geen liquiditeitsspanning en de continuïteit is verzekerd. Creafin is afhankelijk voor funding van de Nederlandse DSB Bank. Dit betekent dat Creafin door het vonnis van de rechter in Nederland verplicht is voorlopig alle engagementen op te schorten. Creafin werkt momenteel aan een oplossing. De woordvoerders van DSB België benadrukken dat klanten van Silver Finance en Creafin hun contractuele verplichtingen verder moeten blijven nakomen. Er verandert niets aan de lopende contracten. Het beheer van de kredietportefeuille gaat normaal door.

Oplossingen voor België

Pas op maandag 12 oktober 2009 werd men in kennis gesteld van het bewindvoerderschap van de Nederlandse moedermaatschappij. Onmiddellijk werd in België actie ondernomen. Er is contact met de curatele om te kijken naar een oplossing voor Creafin en er werd een zakenbank gelast om te zoeken naar oplossingen op korte en lange termijn. Verder meldden zich ook al enkele partijen met het oog op een overname van de organisatie in België. Daartoe wordt de eerste informatie al tussen de partijen uitgewisseld. Het doel is om een snelle doorstart in België te verwezenlijken.

Belangrijke informatie

Gelieve steeds de juistheid van de rentestanden bij de desbetreffende instellingen na te kijken alvorens een beslissing te nemen. Lees ook onze disclaimer. Dit bericht is louter informatief en geeft niet de mening weer van bankshopper.be. Dit bericht is noch een aanbeveling noch een aanbod of verzoek voor de aankoop of verkoop van produkten of diensten. Aan dit bericht kunnen geen rechten worden ontleend.

Gratis diensten

Op de hoogte blijven van de rentestanden? Schrijf nu gratis in op het bankshopper rentesignaal

Volg het nieuws nog sneller! Abonneer u gratis op de Bankshopper.be RSS feeds

©Bankshopper.be