Genieten van depositobescherming

Deposito’s op zicht-, spaar-, termijnrekeningen in EUR of in een andere munt van een Lidstaat van de Europese Economische Ruimte. 

Deposito’s uitgedrukt in een andere munt voor zover deze bestemd zijn voor de verwerving van financiële instrumenten of voor terugbetalingen. 

Kasbons, obligaties of andere bancaire schuldvorderingsbewijzen in EUR of in een andere munt van een Lidstaat van de Europese Economische Ruimte die zijn uitgegeven door de deficiënte kredietinstelling, voor zover ze op naam zijn gesteld, gedematerialiseerd zijn of in open bewaargeving worden gehouden.

Het Bijzonder beschermingsfonds voor deposito’s en levensverzekeringen biedt een bescherming voor een maximum bedrag van 100.000 EUR voor levensverzekeringen met gewaarborgd rendement, onderworpen aan het Belgische recht en behorend tot tak 21. Levensverzekeringen die een aanvullend pensioen beogen, worden echter uitgesloten van bescherming.

Laatste nazicht: