Wat zijn staatsbons?

Een Staatsbon is een effect dat een schulderkenning vertegenwoordigt waarmee de Staat erkent een bepaald bedrag te hebben ontvangen van een privébelegger en zich er niet alleen toe verbindt hem dat bedrag terug te betalen op een overeengekomen ogenblik, maar hem daar ook een jaarlijkse vaste rente op te betalen. De uitgifte van Staatsbons gebeurt in principe om de drie maanden, nl. in maart, juni, september en december. De beleggers kunnen enkel tijdens een beperkte periode op een nieuw uitgegeven Staatsbon inschrijven, nl. tijdens de inschrijvingsperiode. De beleggers kunnen evenwel een Staatsbon kopen buiten de inschrijvingsperiode omdat zij alle dagen verhandeld worden op de Beurs. In het tweede geval ligt de aankoopprijs echter niet vast. Hij varieert immers afhankelijk van de vraag naar en het aanbod van deze effecten.

Soorten Staatsbons, fiscaliteit, rendement 

De Staatsbons op 3 jaar, 5 jaar en 8 jaar zijn vastrentende beleggingen met een looptijd van respectievelijk 3 jaar, 5 jaar en 8 jaar. De betaling van de opbrengst van de Staatsbons gebeurt momenteel met een broninhouding van 15%. Het rendement hangt af van het renteklimaat en van het soort van Staatsbon waarop de belegger heeft ingeschreven.

Wat zijn de risico's

Als u overweegt om in Staatsbons te beleggen, loopt u enkel een risico bij de voortverkoop van het effect vóór de vervaldag. In dat geval loopt u een renterisico omdat de opbrengst van de verkoop van het effect en dus het uiteindelijk rendement zal worden bepaald door de rente die op dat ogenblik op de markt geldt en door de resterende looptijd tot de eindvervaldag.Doorgaans is men van oordeel dat Staatsbons de beleggers geen debiteurenrisico doen lopen omdat de kans dat de Belgische staat de door hem aangegane schuld niet terugbetaalt, uiterst klein is.

Huidige uitgifte 

Momenteel is er geen uitgifte.

Op de hoogte blijven van nieuwe uitgiftes van staatsbons?

Schrijf u gratis in op het rentesignaal voor staatsbons.