Slapende rekeningen zijn bankrekeningen waarop de houder al vijf jaar lang geen verrichtingen meer heeft gedaan. Daarnaast bestaan er ook andere vormen van slapende tegoeden: effecten, kluizen en levensverzekeringen waar de de rechthebbende in lange niet meer naar omgezien heeft. Er is een wet op de slapende tegoeden die bepaalt dat financiële instellingen en verzekeringsondernemingen actief op zoek moeten gaan naar rechthebbenden op die slapende tegoeden. Vinden zij die niet, dan moeten zij de tegoeden binnen een bepaalde termijn overmaken aan de Deposito- en Consignatiekas. Sinds 18 januari 2010 zijn de registers van de slapende tegoeden open voor het publiek. Dit betekent dat u online op zoek kunt gaan naar slapende tegoeden die eventueel op uw naam kunnen staan. Op dit ogenblik zijn deze registers enkel toegankelijk voor personen die opzoekingen doen voor zichzelf en die zich op de website MyMinfin identificeren aan de hand van hun elektronische identiteitskaart. Online opzoekingen doen voor een andere persoon is dus nog niet mogelijk. U vindt meer informatie over slapende tegoeden op www.slapenderekeningen.be

Laatste nazicht: