België

Beschermingsfonds voor deposito's en financiële instrumenten

Bijzonder Beschermingsfonds voor deposito's en levensverzekeringen

FSMA: toezichthouder op de bescherming van spaarders en beleggers

Nationale Bank van België: toezichthouder op de soliditeit van de financiële instellingen

Nederland

Depositogarantiestelsel

Frankrijk

Fonds de garantie des dépôts 

Luxemburg

Association pour la Garantie des Dépôts Luxembourg (AGDL)

Duitsland

Einlagensicherungsfonds des Bundesverbandes deutscher Banken