1.830 EUR interesten vrijgesteld van roerende voorheffing op spaarrekening.

1.830 EUR interesten. Zoveel mag een spaarrekening opbrengen voor er roerende voorheffing verschuldigd is. Voor een spaarrekening op naam van twee echtgenoten of wettelijk samenwonende partners wordt dit bedrag automatisch verdubbeld.  


910 EUR voor pensioensparen

U kunt in 2012 tot 910 EUR per partner opzijzetten voor pensioensparen. Afhankelijk van uw persoonlijke fiscale situatie krijgt u daarvan tot 30% terug van de fiscus.


2.200 EUR voor langetermijnsparen

2.200 EUR voor langetermijnsparen. Langetermijnsparen is alleen al door zijn omvang een spaarformule met een belangrijk fiscaal voordeel. In deze "korf" zitten o.a. de premies voor een levensverzekering. Zeker wie geen hypotheeklening (meer) heeft, vindt hier mogelijkheden met een fiscale opbrengst.


2.200 EUR + 730 EUR voor de Woonbonus

In het kader van de aftrek "Enige en eigen woning" stijgt het basisbedrag tot 2.200 EUR. De verhoging waarvan de leningnemer de eerste 10 jaar geniet, verhoogt tot 730 EUR en zelfs 800 EUR indien er minstens drie kinderen ten laste zijn op 1 januari van het jaar dat volgt op het aangaan van de lening.

Laatste nazicht: