Wenst u, als particuliere klant, voor uw betalingsverkeer (zichtrekening) over te stappen van uw huidige bank naar een andere bank in België? Dan kan de gratis bankoverstapdienst u vast en zeker helpen om de overstap te vereenvoudigen en onderbrekingen in binnenkomende en uitgaande betalingen zoveel mogelijk te voorkomen.

Wat moet u ondernemen indien u van bank wenst te veranderen?

De nieuwe gedragscode heeft enkel betrekking op het verhuizen van zichtrekeningen. Het switchen van zichtrekening en de daarbij horende administratie moet afgerond zijn in maximum 8 bankwerkdagen.  Ook nieuw is dat de overnemende bank de rol van initiator op zich zal moeten nemen. Concreet wil dit zeggen dat de overnemende bank het gros van de administratie op zich zal moeten nemen. Zo zal ze ondermeer instaan voor de vereffening van de oude zichtrekeningen, het verlenen van bijstand naar de werkgever, uitkeringsinstelling en het overbrengen van de domicilieringen. Deze nieuwe verhuisdienst is volledig kosteloos voor de consument en zou voor meer concurrentie tussen de banken moeten zorgen. U hoeft dus enkel het formulier aanvraag bankoverstapdienst ondertekend aan uw nieuwe bank te overhandigen. Een lijst van de deelnemende banken kan u hier vinden.

Documenten bankoverstapdienst

Voorbeeldbrieven aan betalers inzake wijziging van rekeningnummer

Meer info

De website van Febelfin

Laatste nazicht: