Dossier Kaupthing: Groep K stuurt een vertegenwoordiger naar IJsland.

12 januari 2009

Groep K, die de spaarders van de Kaupthing Bank Belgium vertegenwoordigt, stuurt een vertegenwoordiger naar IJsland. André Meyers zal er bij de IJslandse autoriteiten aandringen op een snel akkoord dat de overname van Kaupthing Luxemburg, waarvan België afhankelijk is, moet mogelijk maken. Er werden reeds belangrijke hindernissen overwonnen. Op 19 december werd een  Memorandum of Understanding getekend tussen een consortium van investeerders onder leiding van Libyan Investment Authority en de Luxemburgse overheid. De Belgische regering van haar kant heeft op 6 januari, ondanks de politieke crisis, haar steun toegezegd die de weg opent voor een goede afloop van het dossier. Rest nog het noodzakelijke akkoord te bekomen van de IJslandse autoriteiten en de schuldeisende banken. Tijdens zijn bezoek zal André Meyers ook de solidariteit onderstrepen met de IJslandse bevolking en het feit dat de voorgestelde oplossing de al zwaar getroffen IJslandse Staat niet zal verzwakken. IJsland had immers zeer snel gereageerd door, bij hoogdringendheid, een wet te stemmen op 8 oktober 2008 die voorzag in de volledige bescherming van de totaliteit van de tegoeden van de spaarders die aangehouden werden bij banken onder IJslandse banklicentie. Door deze wet zagen de Duitse Kaupthingspaarders bijvoorbeeld de totaliteit van hun tegoeden gegarandeerd. De Belgische spaarders zouden moeilijk kunnen begrijpen dat de spaarders onder Luxemburgse licentie minder beschermd zouden zijn dan de spaarders onder IJslandse licentie. De oplossing die vandaag op tafel ligt vraagt geen financiële inspanningen van de IJslandse regering noch van haar bevolking. Het volstaat dat het Resolution Committee haar akkoord geeft voor de verkoop van Kaupthing Bank Luxemburg aan het consortium van investeerders. De vertegenwoordiger van Groep K zal de IJslandse regering en de Bestuurders van Old Kaupthing er op wijzen dat zij de sleutels in handen hebben om de terugbetaling van alle spaartegoeden van de Belgische spaarders te garanderen. Hij hoopt dat ze deze dan ook snel zullen gebruiken, vermits de situatie van de Belgische spaarders, waarvan de spaartegoeden al meer dan 100 dagen bevroren zijn, elke dag dramatischer wordt.

 

Bron:

 

Persbericht Groep K

 

© Bankshopper.be