Delta Lloyd Bank verlaagt tarieven termijnplaatsingen op 5 jaar

18 maart 2012

In detail

Delta Lloyd Bank verlaagt haar tarieven voor termijnplaatsingen met een looptijd van 5 jaar. De rente op termijnrekeningen, kasbons en superflexbons met een looptijd van 5 jaar daalt van 3,10% naar 3,00%. De inkomsten, voortvloeiend uit termijnrekeningen en/of kasbons, die in België geïnd worden, zijn onderhevig aan een roerende voorheffing van 21% (in bepaalde omstandigheden vermeerderd met een bijkomende heffing van 4%). De fiscale behandeling is afhankelijk van de individuele situatie van elke belegger.