Daling gewaarborgde rente van Patronale spaarverzekeringen

21 april 2014

Patronale Life verlaagt de gewaarborgde rentevoeten enkele TAK21 verzekeringen. Wie wil intekenen aan de huidge rentevoeten, kan dit nog doen tot eind april.

Voor StarFix, Fructisafe en Safe 21 daalt de gewaarborgde rente van 2.25% naar 2,00%. De globale rente voor Secure21 wijzigt van 2.45% naar 2,20%. De globale gegarandeerde rente voor nieuwe contracten Secure21 zal dan samengesteld zijn uit een basistarief van 1,40% dat gegarandeerd is voor de volledige looptijd van het contract (momenteel 1,65%) en een variabel tarief van 0,80% dat gegarandeerd is gedurende het lopende kanlenderjaar.

Patronale Starfix

De instapkosten op Patronale Starfix (formule met gewaarborgde rente van 2,25%) kunnen volgens de financiële infofiche oplopen tot 6,00%. Deze kosten bestaan uit een deel aangerekend door de maatschappij (verplicht) en een deel dat de makelaar zelf kan kiezen. De makelaar is niet verplicht om zijn deel van de kosten aan te rekenen. Bankshopper.be onderhandelde met makelaar Dekervel & Co NV de laagste instapkosten voor dit product. De makelaar rekent zijn deel van de kosten niet aan. Hierdoor kan u intekenen aan wellicht de laagste instapkosten op de markt : 1,00% + €35 en de wettelijke premietaks van 2,00%.

Vraag nu een vrijblijvende offerte aan 

Patronale Safe 21

De instapkosten op Patronale Safe 21 (formule met gewaarborgde rente van 2,25%) kunnen volgens de financiële infofiche oplopen tot 5,00%. Deze kosten bestaan uit een deel aangerekend door de maatschappij (verplicht) en een deel dat de makelaar zelf kan kiezen. De makelaar is niet verplicht om zijn deel van de kosten aan te rekenen. Bankshopper.be onderhandelde met makelaar Dekervel & Co NV de laagste instapkosten voor dit product. De makelaar rekent zijn deel van de kosten niet aan. Hierdoor kan u intekenen aan wellicht de laagste instapkosten op de markt : 0,50% + €35 en de wettelijke premietaks van 2,00%.

Vraag nu een vrijblijvende offerte aan

Patronale Secure 21

De instapkosten op Patronale Secure 21 kunnen volgens de financiële infofiche oplopen tot 5,00%. Deze kosten bestaan uit een deel aangerekend door de maatschappij (verplicht) en een deel dat de makelaar zelf kan kiezen. De makelaar is niet verplicht om zijn deel van de kosten aan te rekenen. Bankshopper.be onderhandelde met makelaar Dekervel & Co NV de laagste instapkosten voor dit product. De makelaar rekent zijn deel van de kosten niet aan. Hierdoor kan u intekenen aan wellicht de laagste instapkosten op de markt : €35 en de wettelijke premietaks van 2,00%.

Vraag nu een vrijblijvende offerte aan

Zeer snel intekenen

Wie wenst in te tekenen of bij te storten aan de huidige gewaarborgde rente en lage instapkost kan dit maar moet rekening houden met volgende voorwaarden:

  • Getekende intekenformulieren of bijstortingsformulieren moeten uiterlijk bij makelaar Dekervel & Co NV aankomen op 29 April 2014.
  • Stortingen moeten uiterlijk op 30/04/2014 op rekening staan van Patronale life.

Actie cadeaucheques 

Bovenop de laagste kosten op de markt en de huidige voorjaarsacties van enkele maatschappijen, kan u via Bankshopper.be genieten van een tijdelijke actie ”cadeaucheques”. Ook gedurende de maand april 2014 beloont makelaar Dekervel & Co elke nieuwe inschrijving of bijstorting op een tak 21- spaarverzekering met € 20 cadeaucheques per schijf van € 10.000.

Indien u op een bestaand contract wenst bij te storten, gelieve eerst contact te nemen met makelaar Dekervel & Co alvorens deze storting uit te voeren.

De tijdelijke actie is geldig voor alle aanvragen tussen 1 maart en 30 april 2014 waarvan de storting uiterlijk op 30 april 2014 op de rekening van de verzekeringsmaatschappij staat. Er is een maximum van € 200 cadeaucheques per klant.

De cadeaucheques worden verstuurd samen met het origineel contract of de bevestiging van de bijstorting.

Vergelijk tak-21 spaarverzekeringen